نمایش 1–16 از 303 نتیجه

Assessing-Interactional-Competence-through-Paired-divergent-and-convergent-speaking-tasksموجود نیست

کتاب Assessing Interactional Competence through Paired divergent and convergent speaking tasks

تومان50,000
نمره 0 از 5

anguage proficiency was first understood as the knowledge of structure (grammatical, lexical, and phonological) that, it was believed, the best be measured by discrete-point tests (Lado, 1961). With the rise of communicative language teaching in the 1970s, performance testing received significance. In 1980s, the language proficiency interview (e.g. the ACTFL oral proficiency interview, or OPI), that was a specific type of performance test, became common. However, there was a large impact of asymmetry of power in examinee-examiner interviews

موجود نیست

کتاب Business Re-engineering Process

تومان50,000
نمره 0 از 5

Business process reengineering (BPR) began as a private sector technique to help organizations fundamentally rethink how they do their work in order to dramatically improve customer service, cut operational costs, and become world-class competitors. A key stimulus for reengineering has been the continuing development and deployment of sophisticated information systems and networks.

آیا-کسی-آنقدر-دوستت-دارد-که-از جهان-نترسیموجود نیست

کتاب آیا کسی آنقدر دوستت دارد که از جهان نترسی؟

تومان50,000
نمره 0 از 5

حمد و سپاس ایزد منان را که با الطاف بی¬کران خود این توفیق را به ما ارزانی داشت تا بتوانیم در راه ارتقای دانش عمومی و فرهنگ این مرز و بوم در زمینه ی چاپ و نشر کتب علمی دانشگاهی، علوم پایه گام هایی هر چند کوچک برداشته و در انجام رسالتی که بر عهده داریم موثر واقع شویم. گستردگی علوم و توسعه روزافزون آن شرایطی را به وجود آورده که هر روز شاهد تحولات اساسی چشمگیری در سطح جهان هستیم.