نمایش دادن همه 6 نتیجه

کتاب Business Re-engineering Process

تومان50,000
امتیاز 0 از 5

Business process reengineering (BPR) began as a private sector technique to help organizations fundamentally rethink how they do their work in order to dramatically improve customer service, cut operational costs, and become world-class competitors. A key stimulus for reengineering has been the continuing development and deployment of sophisticated information systems and networks.

کتاب ورزش و ام اس

تومان50,000
امتیاز 0 از 5

در اوایل قرن حاضر، سازمان بهداشت جهانی موضوع جمعیت سالم را تا سال 2010 شعار خود قرار داده که دو هدف عمده را دنبال مینماید: 1- پیشرفت وضعیت سلامت و بهبود زندگی طبیعی 2- پیشگیری از ناتوانی و پیشرفت عملکرد افراد. این سازمان موفقیت این اهداف را بر انتخاب شیوه زندگی بهداشتی و درمانهای اثر بخش متکی میداند.