در نگارش مقاله فارسی نیز همانند نوشتن مقاله انگلیسی باید ساختار و اصول مقاله نویسی رعایت شود تا بتوان در مجلات علمی پژوهشی معتبر داخلی و مورد تایید وزارت علوم چاپ کرد. در ادامه در مورد فرمت، قواعد و فونت مقاله نویسی فارسی بیشتر توضیح می‌دهیم.

قواعد نگارش مقاله فارسی

هنگامی که تصمیم گرفتید تا یک مقاله فارسی بنویسید، در انتخاب موضوع مقاله دقت کنید. موضوع مقاله باید موضوعی جدید و نو باشد. موضوع خود را طوری انتخاب کنید که بتوان پژوهش‌ها و تحقیقات مرتبط با موضوع را در یک مقاله خلاصه کرد. انتخاب موضوعی خیلی بزرگ و گسترده، انتخابی مناسب نیست و نمی‌توان در یک مقاله توضیح داد. بعد از این که موضوع مقاله را انتخاب کردید، مقاله‌ها و کتاب‌های جدید و مرتبط را مطالعه کنید و به جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای و داده‌های میدانی (در صورت لزوم) بپردازید. همیشه یک خودکار و دفتر کنار خود داشته باشید و اطلاعات مهم را یادداشت کنید. حال شروع به نگارش مقاله کنید.

فرمت مقاله نویسی فارسی

دقت کنید که روش نگارش مقاله بسیار مهم است. اگر شما بهترین موضوع را انتخاب کنید و با روش‌های مناسب و دقیق، فرضیه‌های تحقیق را بررسی کنید، اما با روش صحيح مقاله را نگارش نکنید، از ارزش علمی مقاله شما کاسته می‌شود. در نگارش مقاله نکات زیر را رعایت کنید:

  1. تقریباً همه مقاله‌های فارسی، شامل عنوان، چکیده، کلمات کلیدی، مقدمه، مواد و روش، بحث و نتایج، نتیجه‌گیری و منابع هستند.
  2. دقت کنید که هر ژورنال و کنفرانسی، فرمت مقاله‌نویسی و استانداردهای خاص خود را دارد. برای اطلاع دقیق از فونت مقاله حتماً به سایت کنفرانس و مجله مراجعه کنید و مقاله خود را مطابق با آن فرمت نگارش کنید.
  3. در نگارش مقاله از فعل و فاعل اول شخص استفاده نکنید.
  4. اگر مطلبی را از کتاب یا مقاله‌ای می‌نویسید، حتماً ذکر منبع کنید. و در رفرنس، اطلاعات دقیق منابع استفاده شده را ذکر کنید. اول منابع فارسي و سپس منابع لاتين را بیان کنيد. در نگارش منابع دقت کنید چراکه هر مجله‌ای استانداردهای خاص خود را دارد. اما روش APA، يک روش استاندارد براي درج منبع است که اکثر مجلات از آن استفاده می‌کنند. یک راه ساده برای رفرنس دهی به روش APA به این صورت است که عنوان مقاله یا کتاب موردنظر خود را در Google scholar جستجو کنید. سپس در قسمت پایین گزینه ,,   را انتخاب کنید. به شکل زیر دقت کنید.

بعد از این که روی گزینه   ,,   کلیک چپ کردید، با توجه به شکل زیر، روش APA را انتخاب کنید و آن را کپی کنید.