نگارش مقاله علمی به نظر خیلی از افراد کاری سخت و پر از استرس است. آمارها نشان داده است که نداشتن تجربه، عدم آشنایی با ساختار و قواعد مقاله نویسی و نوشتن مقاله موانع اصلی در نگارش مقاله علمی هستند.  با این حال نوشتن مقاله علمی به نویسنده کمک می‌کند تا بتواند دستاوردها و تحقیقات خود را با جوامع علمی درمیان بگذارد و رزومه خود را قویی کند. از طرف دیگر چاپ مقالات علمی، انتشار ایده‌های جدید و گفتمان علمی بین پژوهشگران و محققان را سهل و آسان می‌کند. با توجه به اهمیت مقالات علمی، در ادامه نحوه نگارش و سابمیت مقاله علمی توضیح داده خواهد شد.

نحوه نگارش مقاله علمی تخصصی

توصیف دقیق ایده‌ها و توضیح کامل روش‌های به کار برده شده در مقاله و نتایج به دست آمده در نوشتن مقالات علمی پژوهشی بسیار مهم هستند. مقالات علمی بهتر است سلیس و روان نوشته شود و در آن از جملات کوتاه استفاده شود. در گزارش نتایج و تحلیل‌های آماری خود از نمودارها و جداول استفاده کنید. نمودارها به طرز چشمگیری جذابیت گرافیکی مقاله علمی را افزایش می‌دهند. هنگامی که از نوشته‌ای در کتابی یا مقاله‌ای استفاده می‌کنید حتماً به آن کتاب و مقاله رفرنس دهید و در مراجع، اطلاعات کامل آن منبع را ذکر کنید. در نوشتن مقاله علمی بهتر است قسمت نتیجه‌گیری و چکیده مقاله را آخرسر بعد از این که تمام مطالب نوشته شد، نگارش شود.

سابمیت مقاله علمی تخصصی

بعد از این که مقاله خود را نوشتید حتماً به سایت مجله موردنظر خود مراجعه کنید. فونت و دستورالعمل نگارش مقاله برای مجلات مختلف متفاوت است. هر ژورنالی در سایت خود در مورد آن توضیح داده است. شما می‌توانید در مجلات خارجی از منو guideline for authors  فرمت ژورنال را دانلود کنید. قبل از سابمیت حتماً مقاله خود را به فرمت مجله دربیاورید و بعد مقاله خود را ارسال کنید.