نگارش مقاله از پایان نامه

پایان نامه ها معمولا به خاطر سخت گیری از شروع تا پایان، یعنی از انتخاب موضوع تا قبول کردن پایان نامه توسط استاد راهنما، چندین بار تا روز دفاع اصلاح می‌شوند؛ از این رو پایان نامه یکی از معتبرترین منابعی است که می توان از آن برای نگارش مقالات علمی و چاپ کتاب استفاده کرد. از طرف دیگر چون پایان نامه یک نوشته معتبر جدید است می‌توان نسبت به جدید بودن مطالب آن نیز اطمینان داشت. بنابراین نگارش مقاله از پایان نامه یکی از روش های نوشتن مقاله می باشد که اتفاقا به علت دلایل گفته شده دانشجویان نیز بیشتر راغب به این نوع مقالات هستند.

در این نوشته قصد داریم بیشتر در این باره صحبت کنیم.

نکات مهم در نگارش مقاله از روی پایان نامه

همانطور که در پاراگراف بالا بیان شد، پایان نامه منبعی معتبر برای نوشتن و چاپ مقالات مختلف (ازجمله مقالات علمی پژوهشی، مقالات مروری، مقالات JCR و حتی مقالات ISI) است. اما در ادامه باید توضیح دهیم که این امکان بسیار خوب اما حساس است؛ چرا که باید در انتخاب موضوع پایان نامه بسیار دقت کرد. به علت ضعف آموزشی که متاسفانه این روزها گریبان جامعه آموزشی را گرفته، انتخاب موضوعی مناسب برای نگارش پایان نامه کار مشکلی شده است. از طرفی این شیوه از نوشتن مقاله، اصلاح پایان نامه را یدک می کشد.

نکته مهم دیگر در این شیوه، ارجاع درست مقاله به پایان نامه است. زیرا هم از لحاظ قانونی و هم از نظر اعتبار علمی باید ذکر شود که مقاله با استفاده از پایان نامه نوشته شده است. هرچه اعتبار علمی پایان نامه بالاتر باشد ناخودآگاه اعتبار علمی مقاله نیز بالا می رود.

در نهایت می توان گفت استفاده از پایان نامه برای نگارش مقاله، یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای نگارش مقالات دانست که بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های مختلف با کمک آن می‌توانند دو نمره پایان نامه را کسب کنند.