نوشتن مقاله

مواردی وجود دارند که قبل از اقدام به نوشتن مقاله باید در خصوص آن‌ها کمی فکر کرد. در اینجا دو مورد مهم یعنی محتوا و ژورنال را بررسی می‌کنیم.

محتوا

شما باید بدانید که درباره چه چیزی قرار است بنویسید. هنگامی‌که درباره آنچه که می‌خواهید بنویسید بدانید سؤال بعدی پیش می‌آید: چگونه می‌توانید به بهترین شکل ممکن آن را بنویسید. بسیاری از مقالات با محتواهای خوب می‌توانند در ژورنال‌هایی با رنکینگ بالا چاپ شوند اگر آن‌ها کمی متفاوت نوشته شوند. در چنین مواردی تنها محتویات مقاله مسئله اصلی نیست بلکه مواردی مانند چگونگی اولویت‌بندی، ساختار، میزان مرتبط بودن مقاله با مقالات دیگر در آن حوزه، چگونگی گنجانده شدن در بحث‌های جاری و چگونگی پیکربندی نیز مهم است.

برای نوشتن مقاله، حتما ساختارو قواعد مقاله نویسی رعایت کنید تا بتوانید از ژورنال‌های معتبر داخلی و مجلات ISI برای مقاله خود اکسپت بگیرید.

برای  تشخیص ISI بودن مجله انتخابی خود به صفحه “تشخیص ISI بودن مجله” به مراجعه کنید.

در صفحات “ساختار مقاله نویسی” و “قواعد مقاله نویسی” نکات مربوط به نوشتن مقاله با جزئیات توضیح داده شده است.

ژورنال موردنظر

ضروری است که در خصوص ژورنال موردنظرتان مطالبی را بدانید، مانند اینکه چه مطالبی برای خوانندگان و ادیتورها جذاب است، و ژورنال چه خط‌مشی‌های خاصی را دنبال می‌کند. مقالات زیادی وجود دارند که باوجود خوب بودن رد می‌شوند زیرا به ژورنال‌های غیرمرتبط و اشتباه فرستاده می‌شوند. همچنین مقالات فوق‌العاده‌ای وجود دارند که در ژورنال‌های مناسب و خوبی چاپ می‌شوند اما هیچ‌کس آن‌ها را نمی‌خواند. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که مقاله به‌صورت بسیار ضعیفی با کلیت ژورنال مرتبط می‌شود.  کمی در خصوص ژورنال موردنظر خود مطالعه و تحقیق کنید. مطالب موجود در سایت ژورنال را بخوانید. اطلاعاتی در خصوص ادیتورها کسب کنید. در خصوص اینکه چگونه ژورنال خود را در حوزه مربوط به رشته خود مطرح می‌سازد مطالبی را بخوانید. شما متوجه خواهید شد که  محتوای یکسان می‌تواند –بسته به ساختار و نحوه ارائه ژورنال- به‌صورت متفاوتی با ژورنال‌های مختلف متناسب شود.

زمانی که شما در خصوص این “مسئله بزرگ” به‌طور کامل فکر کردید، اکنون آمادگی این را دارید تا اقدامات پیشنهادی زیر را انجام دهید:

  • تعیین چارچوبی برای مقاله
  • داشتن طرحی برای مقاله
  • اولویت‌بندی مطالب و محتویات
  • گنجاندن محتویات در یک طول مناسب