نوشتن مقاله از روی پایان نامه کارشناسی ارشد یکی از بهترین راه‌ها برای تقویت رزومه است و به دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری توصیه می‌شود که یک یا دو مقاله از پایان نامه خود استخراج کرده و در ژورنال‌های معتبر داخلی و خارجی چاپ کنند.

 توجه کنید همه پایان‌نامه‌های مقاطع تحصیلات تکمیلی قابلیت تبدیل شدن به مقاله را دارند. برای نگارش هر پایان‌نامه‌ای بدون تردید وقت گذاشته شده و براساس یک مقاله بیس و مطالعه چند مقاله، پایان نامه و کتاب علمی نوشته شده است. ازاین‌رو مطالب پایان نامه، مطالبی ارزشمند بوده که بهتر است در جامعه علمی بزرگ‌تر منتشر شوند.

برای نوشتن مقاله از روی پایان نامه کارشناسی ارشد چه کنیم؟

 برای نوشتن مقاله از روی پایان نامه مراحل زیر را انجام دهید:

1.      مجله مناسب را شناسایی کنید.

برای انتخاب مجله، معیارهای زیر را در نظر بگیرید:

2.      اهداف و حوزه کاری مجله را بخوانید.

بیشتر وب‌سایت‌های مجلات علمی، اطلاعاتی درباره ساختار مقاله و سبک رفرنس‌دهی مقالات ارائه می‌دهند. به‌طورمعمول، مقالات مجلات علمی از ساختار و بخش‌های زیر تشکیل شده‌اند:

3.      طول پایان نامه را کوتاه کنید.

با توجه به این‌که مقالات بسیار کوتاه‌تر از پایان‌نامه‌ها هستند، باید تا جایی که ممکن است متن پایان نامه خود را خلاصه کنید. برای این کار

  • اگر فکر می‌کنید که خیلی از مطالب پایان نامه شما مهم هستند و بیش از یک سوال و فرضیه تحقیق در پایان نامه شما وجود دارد، بهتر است به فکر استخراج بیش از یک مقاله باشید و در هر مقاله روی یک فرضیه و سوال متمرکز شوید.
  • نکات کلیدی و مهم را انتخاب کرده و از بیان مطالب اضافی صرف‌نظر کنید. قسمت روش تحقیق خود را تا جایی که ممکن است مختصر بنویسید.
  • یافته‌های مربوط به سؤال تحقیقاتی مقاله را ارائه کنید.
  • نتایج را تکرار نکنید و محدودیت‌های مطالعه خود را بیان کنید.

1 دیدگاه

دیدگاه ها بسته شده است.