مرور ادبیات

آنچه که تحت عنوان مرور ادبیات یا همان پیشینه تحقیق در یک کار پژوهشی آورده می‌شود در حقیقت بررسی کارهای تحقیقی است که درگذشته انجام‌شده و مرتبط با عنوان تحقیق شما است.

مرور ادبیات ، در حقیقت کتاب‌ها، مقالات علمی و هر منبع دیگری را موردبررسی قرار می‌دهد که به یک موضوع، زمینه تحقیقی و یا یک نظریه خاص مربوط باشد و با این کار توصیف، خلاصه و ارزیابی انتقادی این آثار را در ارتباط با مسئله تحقیق ارائه می‌دهد. مرور ادبیات، طراحی شده است تا یک مرور کلی از منابعی که شما در حین تحقیق در خصوص یک مورد خاص، بررسی کرده‌اید را ارائه دهد و به خوانندگان شما نشان می‌دهد که چطور تحقیق شما متناسب است با یک زمینه تحقیقاتی بزرگ‌تر.

مرور ادبیات می‌تواند یک خلاصه‌ای از منابع کلیدی باشد، اما در علوم اجتماعی، مرور ادبیات معمولاً یک الگوی سازمانی دارد و ترکیبی از خلاصه و سنتز، اغلب در مقوله‌های مفهومی خاص است. یک خلاصه، سرپوشی از اطلاعات مهم منبع است، اما یک سنتز یک تجدید سازمانی یا تغییر مجدد آن اطلاعات است به‌طوری‌که به شما اطلاع می‌دهد که چگونه می‌خواهید سؤال و مسئله تحقیق را بررسی کنید.

ویژگی‌های تحلیلی مرور ادبیات:

 • تفسیر جدیدی از مطالب قدیمی را ارائه می‌دهد یا مطالب جدید را با تفسیرهای قدیمی ترکیب می‌کند.
 • پیشرفت‌های فکری در حوزه تحقیق، شامل بحث‌های اصلی را ردیابی می‌کند.
 • بسته به وضعیت، منابع را ارزیابی کرده و به خواننده در مورد تحقیقات مرتبط پیشنهادهای را ارائه می‌نماید.
 • معمولاً در بخش مربوط به نتیجه مرور ادبیات، شکاف‌های موجود در چگونگی بررسی یک مشکل از گذشته تاکنون را شناسایی می‌کند.

اهداف مرور ادبیات

 • هر کار تحقیقی را درزمینهٔ تحقیقی خود برای درک سؤال تحقیق موردبحث قرار می‌دهد.
 • رابطه هر کار تحقیقی را با کار تحقیقی دیگران توصیف می‌کند.
 • راه‌های جدیدی را برای تفسیر تحقیقات قبلی شناسایی می‌کند.
 • شکاف‌های موجود در ادبیات را آشکار می‌سازد.
 • اختلافات بین مطالعات قبلی که به‌ظاهر باهم متناقض هستند را حل می‌کند.
 • برای جلوگیری از دوباره‌کاری، حوزه‌های تحقیقاتی قبلی را شناسایی می‌کند.
 • راه را برای انجام تحقیقات اضافی در حوزه‌های موردنیاز مشخص می‌کند.
 • جایگاه تحقیق شما را در متون تحقیقاتی گذشته مشخص می‌کند

موارد مربوط به ساختار مرور ادبیات :

 • یک مرور کلی در خصوص موضوع تحقیق، مسئله تحقیق یا نظریه موردبحث، به همراه اهداف مربوط به‌مرور ادبیات
 • تقسیم کارهای تحقیقی تحت بازبینی در زمینه‌ها و دسته‌بندی‌ها (مثلاً آثاری که یک موقعیت خاصی را تائید می‌کنند، آثاری که مخالف آن هستند و آن‌هایی که رویکردهای جایگزینی را پیشنهاد می‌دهند)
 • توضیح اینکه چطور هر کار تحقیقی به کار دیگر شباهت دارد یا با آن متفاوت است.
 • نتیجه‌گیری در مورد اینکه کدام بخش‌ها در بحث‌های خود بیشتر لحاظ شده‌اند، بهتر توانسته‌اند عقاید خود را بیان کنند و بیشترین سهم را در درک و توسعه منطقه تحقیقاتی خود داشته‌اند.