استخراج مقاله علمی و پژوهشی از پایان نامه

امروزه در بیشتر دانشگاه های دنیا، دانشجویان پس از اتمام پایان نامه خود به دنبال استخراج مقاله علمی و پژوهشی از پایان نامه می باشند؛ دلیل استخراج مقاله از پایان نامه آن است که دانشجویان این گونه می توانند میزان تسلط و دانشی که در دوره ی تحصیل در رشته ی خود بدست آورده اند را نشان دهند. از این رو مهم است که بتوانیم این توانایی را به خوبی و درستی نشان دهیم.

مقالات علمی و پژوهشی که دارای نوآوری در موضوع و نحوه ارائه مطلب باشند و با اصول و ساختار علمی استاندارد تدوین شده باشند از میزان اهمیت بالایی برخوردارند.

نکات مهم در استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه

برای استخراج مقاله از پایان نامه ساختار مقاله نویسی و نکات بیان شده در ادامه، را رعایت کنید:

1- در تهیه ی عنوان و چکیده مقاله تان محدودیتی بر تطبیق آن با عنوان پایان نامه تان وجود ندارد و شما می‌توانید بر اساس موضوعی که در مقاله خود بر آن تکیه کرده اید عنوان و چکیده را نیز تهیه و انتخاب کنید.

2- سعی در انتخاب بهترین کلید واژه ها را داشته باشید، کلید واژه هایی که نزدیک ترین و بیشترین قرابت معنایی را با محتوای اصلی مقاله دارند برگزینید.

3- شما با تدوین مقدمه ای مناسب در هنگام  استخراج مقاله از پایان نامه تان میتوانید انگیزه خوانندگان خود را افزایش داده و مقصود اصلی مقاله تان را بیان کنید.

4- بهتر است قبل از دفاع و به محض اتمام پایان نامه تان به فکر استخراج و چاپ مقاله از روی پایان نامه خود باشید زیرا پروسه چاپ مقاله فرایندی نسبتا طولانی خواهد داشت.

نکته اصلی در استخراج مقاله علمی پژوهشی از پایان نامه آن است که این امر نشان دهنده ی آن است که دانشجو به طور کامل بر روی مطالب خود مسلط است و هیچ گونه کپی برداری و تقلیدی در تهیه ی آن صورت نگرفته است و با صرف زمان و بکارگیری توانمندی های خود دانشجو، پایان نامه و مقاله شکل گرفته است.