استخراج مقاله از پایان نامه ارشد

استخراج مقاله از پایان‌نامه ارشد چگونه امکان پذیر است؟

دوران کارشناسی ارشد کوتاه ترین دورانِ تحصیل برای یک دانشجوست. در این دوران، دانشجو به ندرت فرصت نوشتن و استخراج مقاله از پایان نامه ارشدرا پیدا می کند. اما نگارش و استخراج مقاله از پایان‌نامه ارشد یکی از مهم ترین خواسته ی هر دانشجوی کارشناسی ارشد است؛ زیرا شرط ورود به مقطع دکتری در بسیاری از رشته ها و دانشگاه های داخل و خارج از کشور، داشتن یک یا چند مقاله ی ارزشمند است.

همچنین استخراج مقاله در بسیاری از رشته ها و دانشگاه ها باعث می شود نمره ی پایان نامه ی تحصیلی شما از نمره ی کامل محاسبه گردد. از این رو در این متن مروری داریم بر نحوه ی استخراج مقاله از پایان نامه ارشد.

نحوه استخراج مقاله از پایان نامه کارشناسی ارشد

به طور کلی استخراج مقاله از پایان‌نامه ارشدملزم رعایت اصولی کلی در نحوه ی نگارش و پژوهش است. با توجه به نوع پژوهش و کار علمی خود، می توان مقاله و یا مقالاتِ متعددی از پایان نامه ی خود استخراج کنید. همچنین از آنجایی که مقاله به قسمتِ خاصی از پایان نامه می پردازد، در بسیاری از موارد می توان بیشتر از یک مقاله از پایان نامه استخراج کرد. در ادامه نگاهی داریم به نحوه ی استخراج مقاله از پایان نامه ارشد.

در قدم اول باید موضوع مقاله ی خود را تعیین کنیم. توجه کنید عنوان مقاله با عنوان پایان نامه متفاوت باشد. بسته به نوع مقاله ای که قصد نوشتنش را دارید، بخش ها و شکل ظاهری مقاله از جمله اندازه، فونت و زبان مقاله ی خود را تعیین می کنید و به استخراج مقاله از پایان نامه ارشدخود می پردازید.

به طور کلی، هر مقاله شامل عنوان، مشخصات نویسنده یا نویسندگان، چکیده، مقدمه، روش پژوهش و محتوای اصلی مقاله، نتایج و بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری از اشخاص و یا سازمان مورد نظر خود و منابع می باشد.

بعد از نگارش مقاله و استخراج مقاله از پایان‌نامه ارشد خود، آن را برای مجله ی مورد نظر فرستاده و برای پذیرفته شدن و چاپ شدن مقاله اقدام می کنید.