احیا بنیاد نشر و ترجمه

کاظم‌سادات اشکوری شاعر، پژوهشگر و مترجم کشورمان در طی نشستی اظهار داشت که در ایران احیا بنیاد نشر و ترجمه کتاب یکی از ضروریات است. در بنیادی شبیه به این امکان ترجمه های هدفمند آثار مهم ادبیات جهان و همچنین آثار مهم ادبی فارسی تسهیل می شود. ایشان به این نکته اشاره داشتند که فعالیت های مفیدی در این حوزه انجام گرفته است، این ترجمه ها بیشتر در زمینه ترجمه آثار ادبی سایر کشورها به فارسی بوده است و ترجمه آثار ادبی فارسی معاصر بیشتر با تکیه بر روابط فرهنگی-سیاسی است، که زیاد مطلوب نیست و از اهداف ترجمه دور می شود. ایشان معتقدند که بهتر است ترجمه آثار ادبی بدون هیچ گونه تعصب صورت بگیرد.

این نکته قابل ذکر است که سال ها پیش در ایران چنین بنیادی وجود داشته است. نخستین موسسه ای که در ایران برای انجام امور ترجمه تشکیل شد، بنگاه ترجمه و نشر کتاب بود. تاسیس این موسسه به سال ۱۳۳۴ باز می گردد و به عنوان اولین موسسه ملاک هایی را برای ترجمه قابل قبول بدست داد. این مترجم با توجه به این مساله و همچنین وجود بنیاد ترجمه و نشر در سایر کشورها از جمله ترکیه بر لزوم وجود اینگونه مکان ها برای رشد و اشاعه فرهنگ و ادبیات تاکید دارند.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
3 + 4 =