مترجم همراه

۲۶ آبان ۱۳۹۱

این عکس به سفارش ترجمه تعلق دارد

مترجم همراه

امروزه، در پی هرچه نزدیک تر شدن جوامع به یکدیگر، در اغلب فعالیت ها از قبیل فعالیت های تجاری، علمی و … حوزه کاری در سطح بین المللی گسترش یافته و نیاز است تا افراد به صورت رو در رو (اصطلاحا Face to Face) با یکدیگر صحبت نمایند. این موضوع از آن جهت دارای اهمیت شده که عموم افراد بر این باور هستند که صحبت رو در رو، اثر گذاری بسیار متفاوتی با رایزنی از طریق نوشتار و یا صوت های از پیش ضبط شده دارد. در نتیجه موارد گفته شده، نیاز به وجود یک مترجم همراه در این گونه ارتباطات انکار ناپذیر است. مترجم همراه به فردی گفته می شود که با تسلط کافی به هر دو زبان و همچنین آشنایی کافی به فرهنگ دو طرف، سخنان میان آنها را به یکدیگر اعلام نماید.

مترجم همراه فردی است که با وارد شدن در فضای ارتباطی فیزیکی از روش های خاصی برای ترجمه شفاهی استفاده می کند که حاصل آن ترجمه کلمه به کلمه نخواهد بود. فرد مترجم فرصت ترجمه کلمه به کلمه عبارات و ساخت مجدد عبارات را نخواهد داشت و رعایت مهلت زمانی برای او در اولویت است. در فرایند ترجمه همراه توجه به زبان بدن و نشانه های مفهومی موجود در کلام اهمیت بسیار دارد.

ترجمه همراه به سه دسته ترجمه متوالی، ترجمه همزمان و ترجمه مکتوب همزمان تقسیم می شود که در ذیل تشریح می شوند.

ترجمه متوالی گونه ای از ترجمه همراه است که مترجم پس از هر فاصله زمانی صحبت های گوینده را به صورت ترجمه شده بیان می نماید.

در ترجمه همزمان فاصله زمانی بین ترجمه مترجم و گفتار گوینده وجود ندارد و ترجمه کاملا به صورت همزمان رخ می دهد که سخت ترین نوع ترجمه همراه می باشد. البته در ترجمه همزمان مترجم می تواند در محلی دورتر از افراد قرار داشته باشد چرا که این موضوع اغلب در سمینارها و کنفرانس هایی که فرد گوینده به زبانی غیر از زبان شنوندگان صحبت می کند، رخ می دهد.

ترجمه مکتوب همزمان نیز بدین صورت است که مترجم متن ترجمه شده سخنران را از قبل تهیه نموده و همزمان با صحبت های وی ترجمه را بیان می کند و اگر جمله یا بیانی تغییر کرد همان موقع اصلاح می نماید.

از مهم ترین ویژگی های مترجم همراه می توان به موارد زیر اشاره نمود

تسلط بالا به هر دو زبان مبدا و مقصد

آشنا با فرهنگ هر دو زبان

امانت داری

درک مناسب از نشانه های مفهومی زبان

سرعت عمل بالا

۲

۲

۲

۲

جهت سفارش ترجمه، در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل [email protected] 2اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.

ارسال درخواست:

برای مشاوره و یا سفارش از فرم زیر استفاده نمایید:

واحد ترجمه

شماره تماس خود را وارد نمایید تا پشتیبان تخصصی با شما تماس بگیرند.

سفارش سریع