جلسه چهارم آموزش گرامر

جلسه چهارم آموزش گرامر به بررسی نقش کلمات و انتخاب آن‌ها در نوشتن متون آکادمیک می‌پردازد. گرامر صحیح و ساختار جمله‌بندی منسجم در زیربنای نوشتار تأثیر گذار هستند، اما شما باید کلمات را به درستی انخاب کنید.

باید توجه داشت که به دلیل پیشرفت تکنولوژی واژگان زیادی وارد هر زبان می‌شود، استفاده صحیح و به جا از این کلمات یکی از موضوعات محوری این جلسه می‌باشد. بعد از انتخاب صحیح واژگان، در جلسات بعدی به انتخاب صحیح در سطح جمله و بعد پاراگراف پرداخته می‌شود.

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 6 را به شماره 09020089129 پیامک کنید