جلسه پنجم آموزش گرامر اجزای سخن در یک جمله استاندارد

جلسه پنجم آموزش گرامر در رابطه با اجزای سخن در یک جمله استاندارد است. هر جمله به طور معمول از بخش هایی مثل اسم، فعل، حرف، حروف اضافه و… تشکیل شده است. و هر یک از این کلمات در جمله نقش خاصی را ایفا می کند و در ارتباط با سایر اجزای جمله هستند. به طور مثال نقش اسم در جمله نامیدن اشخاص و اشیا، نقش صفت توصیف اسم، نقش فعل دلالت بر حالت و یا انجام کاری می باشد. همچنین در این بخش تفاوت های بین گرامر سنتی و گرامر نوین را توضیح می دهد. جلسه ششم این دوره به نقش جمله می پردازد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
11 + 30 =