جلسه پنجم آموزش گرامر

جلسه پنجم آموزش گرامر در رابطه با اجزای سخن در یک جمله استاندارد است. هر جمله به طور معمول از بخش هایی مثل اسم، فعل، حرف، حروف اضافه و… تشکیل شده است. و هر یک از این کلمات در جمله نقش خاصی را ایفا می کند و در ارتباط با سایر اجزای جمله هستند. به طور مثال نقش اسم در جمله نامیدن اشخاص و اشیا، نقش صفت توصیف اسم، نقش فعل دلالت بر حالت و یا انجام کاری می باشد. همچنین در این بخش تفاوت های بین گرامر سنتی و گرامر نوین را توضیح می دهد. جلسه ششم این دوره به نقش جمله می پردازد.

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 6 را به شماره 09020089129 پیامک کنید