جلسه هشتم آموزش گرامر

جلسه هشتم آموزش گرامر و سبک در زبان انگلیسی به بحث در مورد انواع فعل و فعل واره می‌پردازد. جلسه فوق به طور کامل فعل را به عنوان مهمترین بخش جمله که نقش اصلی را در آن ایفا می‌کند، مورد بررسی قرار می‌دهد. فعل هسته اصلی جمله است اما بعضی از افعال را می‌توان با اضافه‌کردن پسوند در نقش صفت و اسم نیز به کار برد.

در این ویدئو توضیحات مفیدی راجع به افعال گذرا و ناگذر، افعال دو کلمه‌ای و وجهی با مثال‌های مختلف، برای فهم بهتر ارائه شده است.