جلسه نهم آموزش گرامر

در ویدئوی جلسه نهم آموزش گرامر در ادامه بحث مربوط به افعال است که در آن به انواع و اقسام فعل از جنبه های مختلف مثل زمان و حالت و صیغه می‌پردازد. اینکه چه طور استفاده از وجه‌های معلوم و مجهول به ایجاد معانی و کاربرد مختلف افعال کمک می‌کند، و همچنین زمان‌های کاربرد افعال شامل گذشته، حال و آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد. هریک از این افعال با اضافه یا کم شدن پیشوند و پسوند‌هایی به زمان‌های مختلف تبدیل می‌شود.

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 6 را به شماره 09020089129 پیامک کنید