جلسه شانزدهم آموزش گرامر حروف اضافه، انواع و جایگاه آن‌ها

جلسه شانزدهم آموزش گرامر مربوط به حروف اضافه، انواع و جایگاه آن‌ها در جمله در ارتباط با سایر اجزای جمله است.

حرف اضافه کلمه‌ای است که معمولاً با کلمه بعد از خودش ارتباط ایجاد می‌کند، انواع حروف اضافه شامل زمان، مکان، استثنا، اضافه، شباهت، یا تفاوت ،علت و معلول، امتیاز انحصاری، شرط، تناقض، مالکیت و جابه‌جایی.

گاهی از یک حرف اضافه ممکن است در چند موقعیت استفاده شود، مثلا از “on” هم برای مکان و هم زمان استفاده می‌شود.

جلسه آینده به بحث راجع به انواع علائم نگارشی پرداخته می‌شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
9 + 27 =