جلسه پانزدهم آموزش گرامر حروف ربط و انواع آن‌ها

جلسه پانزدهم آموزش گرامر اختصاص دارد به حروف ربط و انواع آن‌ها، حروف ربط حلقه‌های ارتباطی هستند که اجزای جمله را بهم وصل می‌کنند. سه نوع حرف ربط وجود دارد: هم پایه ساز، وابسته ساز و همبسته ساز.

هر یک از این حروف دارای کاربردی خاص در جمله هستند که در طول جلسه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

جلسه بعد آموزش گرامر به بحث راجع به حرف اضافه می‌پردازد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
17 + 16 =