جلسه پانزدهم آموزش گرامر

جلسه پانزدهم آموزش گرامر اختصاص دارد به حروف ربط و انواع آن‌ها، حروف ربط حلقه‌های ارتباطی هستند که اجزای جمله را بهم وصل می‌کنند. سه نوع حرف ربط وجود دارد: هم پایه ساز، وابسته ساز و همبسته ساز.

هر یک از این حروف دارای کاربردی خاص در جمله هستند که در طول جلسه به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

جلسه بعد آموزش گرامر به بحث راجع به حرف اضافه می‌پردازد.

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 6 را به شماره 09020089129 پیامک کنید