جلسه یازدهم آموزش گرامر

جلسه یازدهم آموزش گرامر به مشکلات مربوط به ضمایر می‌پردازد. استفاده از ضمایر در نقش‌های مختلف فاعلی، مفعولی و موصولی احتمال ایجاد اشتباه را افزایش می دهد. برای مثال کاربرد ضمیر مفعولی و فاعلی که در موارد بسیاری به جای هم به کار می‌روند. ضمایر فاعلی مانند: I, YOU, SHE,WE,… باید در جایگاه اسمی و فاعلی به کار روند و ضمایر مفعولی مثل: ME, YOU, HER, OUR باید در جایگاه مفعولی استفاده شوند.

به عنوان مثال: استفاده از جمله My mother saw I اشتباه است.

مشکل دیگری که در استفاده از ضمایر به وجود می‌آید، استفاده نابه جا از ضمایر موصولی مثل WHICH, THAT, WHO,… است. باید به نکته توجه داشت که برای اشیا و حیوانات از WHICH و برای انسان‌ها از WHO , WHOM استفاده کرد.

مثال: The person whom I talked to was my colleage

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

همچنین می توانید برای ثبت سفارش عدد 6 را به شماره 09020089129 پیامک کنید