تعرفه و قیمت خدمات ترجمه شریفیار در سال ۱۳۹۹ ابلاغی در دوم اردیبهشت ماه را از اینجا می توانید دانلود کنید.