مشاوره نگارش مقالات علمی پژوهشی

نگارش مقالات یکی از مهم‌ترین مهارتی است که باید دانشجویان به‌ویژه دانشجویان دکترا در طول تحصیل یاد بگیرند. هرچند ممکن است برخی از دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به‌طور تجربی نگارش…

چگونه یک مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟

در اکثر مصاحبه‌های تحصیلی و شغلی امتیاز قابل توجهی به مقاله علمی پژوهشی اختصاص داده می‌شود و همین امر سبب شده است که بسیاری از پژوهشگران و دانشجویان به دنبال…

پایگاه مقالات علمی پژوهشی

به‌طورکلی (در ایران) از یک منظر، مقالات را به دو حالت عمده مقالات علمی-پژوهشی و مقالات علمی-ترویجی تقسیم می‌کنند. مقالات علمی-پژوهشی همین مقالاتی است که اساساً دانشجویان از پایان‌نامه خود استخراج…