نحوه چاپ مقاله isi با ایمپکت بالا

هنگامی که مقاله‌ای را برای فرآیند چاپ مقاله ISI برای مجله یا کنفرانس ارسال می‌کنید، سردبیر و داوران پس از دریافت مقاله، یک پرسش بسیار مهم و اساسی مطرح می‌نمایند: آیا اطلاعات این مقاله به اندازه کافی مهم و جدید هست که ارزش چاپ شدن داشته باشد؟ برای پاسخ به این پرسش مهم می‌بایست خود را در جایگاه سردبیر و یا داوران بگذارید که می‌خواهند مقاله را بخوانند. سپس تلاش کنید صادقانه پاسخ دهید. آن‌ها از خود می‌پرسند چرا این مقاله را چاپ کنیم؟ بایستی مطمئن باشید که مقاله شما پاسخ می‌دهد: چون این مقاله، یافته جدید و ارزشمندی مرتبط با حیطه کاری مجله ارایه می‌کند!

پس از متقاعد کردن خود در پاسخ به این پرسش اساسی و اینکه تصمیم گرفته‌اید دستاوردهای خود را در قالب یک مقاله به جامعه علمی عرضه کنید، باید به مخاطبان مقاله فکر کنید. بسیاری از نویسندگان این مساله را در نظر نمی‌گیرند و به افرادی که قرار است مقاله را مطالعه کنند، فکر نمی‌کنند. شما مقاله می‌نویسید، چون می‌خواهید دیگران آنرا بخوانند و از نتایج تحقیق شما آگاه شوند! پس تلاش کنید از همان ابتدا، مقاله را در جهتی هدایت کنید و به مجله و یا کنفرانسی بفرستید که در نهایت توسط افرادی که شما مایلید، خوانده شود و مورد استفاده قرار گیرد.

امروزه مجلات، تعداد زیادی مقاله دریافت می‌کنند در حالیکه تعداد بسیار کمی را پذیرش و چاپ می‌کنند. چون از ارسال مقاله تا تصمیم‌گیری نهایی مبنی بر پذیرش یا رد مقاله چندین ماه زمان لازم است، پس مطمئن شوید که مجله درستی را برای ارسال مقاله انتخاب کرده‌اید. مجلات معتبر، نرخ رد مقاله بیشتری دارند. توصیه می‌شود در انتخاب مجله واقع‌بین بود و همه عوامل را پیش از ارسال مقاله در نظر بگیرید..

معیارهای انتخاب مجله مناسب

شاخص های ژورنالها

ارسال مقاله(سابمیت کردن مقاله)

چگونگی ارزیابی مقالات

فرآیندهای تکمیلی چاپ مقاله

اخلاق در پژوهش

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
13 + 28 =