ژورنال‌ ها

ژورنال‌ ها

ژورنال‌ های علمی، مجلاتی هستند که در دوره های زمانی مشخص چاپ می شوند. این ژورنال‌ها از حوزه های عمومی تا حوزه های بسیار تخصصی را پوشش می دهند. ژورنال‌های علمی دستاوردهای جدید در حوزه های علوم و تکنولوژی را به جامعه علمی ارائه می دهند. در واقع در دنیای امروز تنها دستاوردهای علمی مورد استناد قرار می گیرند که در یک ژورنال به چاپ رسیده باشند. در واقع در صورتیکه یک تحقیق علمی بسیار نوین و سطح بالا به چاپ در یک ژورنال علمی ختم نشود از نظر جامعه علمی برابر است با عدم وجود چنین تحقیقی.

در حقیقت در دنیای کنونی مقاله های به چاپ رسیده در ژورنالهای علمی بخش مرکزی تحقیقات را تشکیل می دهند. امروزه تعداد ژورنال‌های علمی از چندین هزار ژورنال فراتر رفته که اعتبار علمی آنها با هم بسیار متفاوت می باشد. معیار های مختلفی جهت بررسی اعتبار ژورنالهای علمی توسعه یافته اند و موسسات مختلفی اقدام به انتخاب و نمایه کردن این ژورنالها بر اساس این معیارها نموده اند که معتبر ترین آنها موسسه ISI و مهمترین معیار Impact Factor می باشد که در بخش فرآیند چاپ مقاله/شاخص های ژورنالها به آن پرداخته شد. در این قسمت به انواع تقسیم بندی های ژورنالها و همچنین لیست ژورنالها بر اساس معیارهای مختلف خواهیم پرداخت.

جهت سفارش مشاوره در نگارش و یا چاپ مقاله، در فرم زیر اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید و یا مستقیما از طریق ایمیل [email protected] 2اطلاعات مد نظر خود را سفارش دهید.