فهرست ژورنال ها

فهرست ژورنال ها

در این قسمت فهرستی از بانک های اطلاعاتی و ژورنالهای مختلف (لیست ژورنالهای ISI و ISC) بر اساس طبقه بندی های معتبر جهت استفاده پژوهشگران و محققین لیست خواهد شد.

 لیست ژورنالهای ISC  لیست ژورنالهای ISI  نمایه ی استنادی (Citation Index)  بانک های اطلاعاتی مقالات
 ژورنالهای جعلی(Fake) یا های جک شده ( hijacked journals)  لیست ژورنالهای نامعتبر از نظر جامعه علمی کشور  لیست ژورنال های دسترسی آزاد Open Access