فراخوان جذب داور مجلات تخصصی ایمپکتدار در شریف یار

فراخوان جذب داور مجلات تخصصی ایمپکت‌دار در شریف یار – موسسه شریف یار از متخصصین و پژوهشگران خود برای داوری مقالات برای پذیرش در مجلات تخصصی ایمپکتدار دعوت به عمل می…