نکاتی درباره نگارش طرح پیشنهاد کتاب

نکاتی درباره نگارش طرح پیشنهاد کتاب

هر کتاب موفق از مولفه های مشخصی تبعیت می کند. انتشارات شریف یار جهت پذیرفته شدن نگارش طرح پیشنهاد کتاب در شورای نشر انتشارات پیشنهاد می کند مولفین و محققین گرامی از ابتدا نکات ذیل را در نگارش طرحهای پیشنهادی خود رعایت نمایند. با رعایت این نکات در طرحهای پیشنهادیتان احتمال مورد پذیرش قرار گرفتن این طرحها در شورای نشر افزایش می یابد. از دیگر سوی با رعایت این نکات در هنگام نگارش کتاب، کتابهای نگارش شده امکان موفقیت بیشتری می یابند چراکه مولف کتاب از ابتدا مخاطبان خود را در نظر گرفته و سعی نموده به نیازهای آنها در حوزه تخصصی شان پاسخ مناسب دهند. برخی از این نکات عبارتند از:

مخاطب:

جهت نگارش یک کتاب موفق و مفید قبل از هر چیز می بایست مخاطبان خود را مشخص نمایید و نیازهای آنها را در نظر بگیرید. سطح کتاب می بایست منطبق با سطح و نیاز مخاطبان کتاب باشد.

منابع:

جهت نگارش یک کتاب تخصصی، مطالعه و بررسی منابع موجود داخلی و خارجی درباره کتاب از نکات قابل توجه است. جهت کاربردی بودن کتابتان، کلیه منابع گذشته را مرور کنید و کتابی را نگارش نمایید که تکمیا کننده منابع موجود در آن زمینه باشد و این امکان را به مخاطبان بدهد تا از آن کتاب بتوانند به عنوان یک منبع جدید در آن شاخه از علم استفاده نمایند.

شفافیت:

زبان به کارگرفته شده در یک کتاب می بایست روان و منطبق با سطح علمی مخاطبان باشد به طوریکه کلیه مخاطبان بتوانند به راحتی با آن ارتباط برقرار نمایند و از مطالب آن استفاده لازم را ببرند. برای کلمات و اصطلاحات زبانهای دیگر سعی نمایید از معادل های صحیح و ساده استفاده نمایید. از به کاربردن جملات سخت و پیچیده و همچنین طولانی بپرهیزید.

زبان علمی:

در یک کتاب علمی- تخصصی می باید از زبان علمی و دقیق استفاده نمایید. توجه نمایید که واژه ها در هر رشته تخصصی بار معنایی مشخصی دارند بنابراین در انتخاب و بکارگیری این واژه ها باید کمال دقت را به کار بگیرید. از به کار بردن مفاهیم بدون استفاده از رفرنس (ارجاع) بپرهیزید و برای تمامی مطالب کتابتان از رفرنس مناسب آنها استفاده نمایید.

عنوان:

اولین قسمت یک کتاب که مورد مطالعه قرار می گیرد عنوان آن است. سعی کنید از عناوین ساده و کوتاه استفاده نمایید. عنوان کتاب علاوه بر این که می باید کامل باشد، باید جذاب و گیرا نیز باشد. طبق برآوردهای صورت گرفته عنوان کتابها تاثیر مستقیمی در افزایش فروش یا افزایش میزان دانلود شدن آنها دارد.