نشر کتاب های تخصصی

نشر کتاب های تخصصی

با توجه به تالیف سالانه چندین هزار عنوان کتاب علمی در موضوعات بسیار تخصصی توسط انتشارات معتبری همچون Elsevier ، John Wiley ، Springer و … متاسفانه تعداد بسیار محدودی از این کتاب ها به زبان فارسی برگردان می شوند. بخش چاپ و نشر موسسه شریف یار با همکاری بخش ترجمه این موسسه کارگروهی را ایجاد نموده اند تا به مولفین و محققین علاقه مند به ترجمه کتاب های تخصصی علمی یاری رسانند و کتاب های روز جهانی را به زبان فارسی برگردان نمایند تا در دسترس تمامی محققین و پژوهشگران داخل کشور قرارگیرند. خدمات موسسه شریف یار در حوزه ترجمه کتاب شامل انتخاب موضوع، بررسی کتاب های جدید در آن حوزه و خریداری کتاب های منتخب، تشکیل شورای راهبردی ترجمه و همکاری در ترجمه ، تصحیح و ویراستاری آن کتاب ها می باشد.