الفبای نشر کتاب

الفبای نشر کتاب

اصطلاحات و عبارات رایج در صنعت نشر الفبای نشر کتاب محسوب می شوند چرا که بدون آگاهی از آنها ورود به این صنعت امکانپذیر نخواهد بود. در این قسمت با این عبارات و تعاریف بیشتر آشنا خواهید شد.

تالیف:

تالیف عبارت است از تهیه، گرد اوری، تدوین، تصنیف و تلخیص مانند: داستان ها و رمان های که بر اساس رخدادهای واقعی به رشته تحریر در می آیند.

آفرینش:

عبارت است از ایجاد یا خلق اری نو و بدیع که از ذهن نویسنده سرچشمه گرفته و در موارد معدودی از مطالب سایر آثار استفاده شده باشد.

گردآوری:

گردآوری عبارت است از تدوین مطالب، تصنیف، تلخیص و جمع آوری مطالب از سایر آثار و دسته بندی آن ها.

ترجمه:

ترجمه عبارت است از برگرداندن مطالب کتاب از زبان دیگر به فارسی سلیس و روان و بدون دخل تصرف در محتوای اصلی کتاب است.

بازنویسی:

هر گاه اثری دارای سوژه مناسبی بوده اما متن آن از نظر اصول نگارش ضعیف و غیر قابل استفاده باشد با ایجاد تغییرات اساسی متن جدیدی پدید می آید که همان سوژه را در بر دارد. به متن باز نویسی شده متن اصلی گفته میشود.

کتاب:

مجموعه ای است از تالیف، ترجمه و گرداوری مصحف که از ۴۸ صفحه بیشتر است.
هر اثر چاپی غیر ادواری که به منظور ارایه به عموم انتشار یافته و بیش از ۲۵ صفحه داشته باشد

انتشارات:

موسسه ای است برای اشاعه فرهنگ و ارتقای سطح آگاهی های جامعه با اجرای همه امور مربوط به انتشارات و ترجمه کتاب های اسلامی، ادبی، علمی، فرهنگی و هنری.

ناشر:

شخص، شرکت یا شخصیت حقوقی که مسوول انتشار کتاب یا موارد دیگر چاپی برای استفاده همگان است.

شابک:

در ایران حروف اختصاصی شابک ( شماره استاندار بین المللی کتاب) معادل ISBN (International Standard Book Number) تعریف شده است. استفاده از شابک به این منظور است که در میان انبوه کتاب ها بتوان کتابی را بدون اینکه به مشخصات کتاب شناختی آن از جمله نویسنده، عنوان، ناشر و … دسترسی باشد متمایز کرد.

فیپا:

در واقع همان شناسنامه کتاب در کتاب خانه ملی می باشد. هر کتاب قبل از آنکه از سوی مراجع ذیربط مجوز انتشار دریافت کند، باید در کتابخانه ملی ایران ثبت شود و از آن فهرست نویسی پیش از انتشار یا اصطلاحا فیپا تهیه شود. عبارت فیپا کوته نوشت «فهرست نویسی پیش از انتشار» است و شامل فهرست نویسی توصیفی و تحلیلی کتاب، پیش از انتشار آن و درج آن در صفحه حقوقی یا شناسنامه کتاب است.

شاپا:

کوته نوشت «شماره استاندارد بین‎المللی پیایندهای ایران» است.

پیایند یا نشریه ادواری:

نشریه‎‎ای چاپی یا غیرچاپی است که به طور مسلسل و در فواصل زمانی معین یا نامعین منتشر می‎شود و قاعدتاً به طور نامحدود ادامه می‎یابد. پیایندها شامل مجلات، روزنامه‎‎ها، سالنامه‎‎ها، یادبودها، خلاصه مذاکرات سازمانها، صورت جلسات همایشهای دنباله‎دار، گزارشهای انجمنهای علمی و نیز فروستهای تک‎نگاشتی است. این تعریف شامل آثاری که در قسمتهای جداگانه منتشر می‎شود ولی پایان انتشار آن از قبل مشخص شده است، نمی‎شود. مثلاً آثار چند جلدی.

کتاب سایز رقعی:

سایز ۱۴٫۵ در ۲۱ و حاشیه برابر ۲

کتاب سایز وزیری:

سایز ۱۷٫۵ در ۲۵ و حاشیه برابر را ۲٫۲

عنوان:

به نام کتاب گفته میشود

پدید آور:

یک کتاب ممکن است توسط یک مولف تهیه شده باشد و یا اشخاص، انجمن ها، نهادها یا سازمان های مسول نگارش یک اثر باشد

وضعیت نشر:

شامل محل نشر، نام ناشر و تاریخ نشر است.

فهرست های کتاب:

شامل فهرست مندرجات در اول کتاب، منابع و کتابنامه میشود.

مقدمه و پیش گفتار:

حاوی مطالب کوتاه و مفیدی در باره کتاب است که به فهرست نویس در تعیین موضوع کتاب یاری میرساند

علاوه بر موارد فوق فهرست نویس به سایر خصوصیات که کیفیت چاپ و متن کتاب را بیان می کند نیز توجه دارد. از جمله پانوشت ها، واژه نامه ها، زندگی نامه ها، مولف، نام کتاب و نام مولف به زبان اصلی، صفحه عنوان به زبان اصلی، شماره سری مجموعه، عناوین فرعی کتاب، فهرست، تعداد صفحات کتاب، تصاویر، نقشه ها، سند ها و …..

حق التالیف/ حق الترجمه:

زمانی که یک نویسنده اثری را خلق می کند بر اساس قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال ۱۳۴۸، حقوقی به او تعلق می گیرد و ناشر باید بر اساس قانون، حقوق مادی و معنوی مولف را رعایت کند.

به عبارت دیگر پدید آوردن یک اثر مکتوب که دارای اصالت باشد و کپی از آثار دیگران نباشد خود به خو سبب خواهد شد کلیه حقوق مادی و معنوی آن اثر به مولف تعلق گیرد. بدیهی است هر گونه باز نشر این اثر (چه به صورت کتاب، فیلم، فیلم نامه، تاتر و …) بدون کسب مجوز از صاحب اثر ممنوع خواهد بود. البته صاحب اثر که می تواند مولف، مترجم، نویسنده، شاعر، و … باشد می تواند این حقوق را در ازای دریافت وجه و یا طی یک توافق به ناشر واگذار کند.

ویراستاری:

ویراستاری در حقیقت پیرایش و زیبا سازی متن برای خواننده است . ویراستار با چک و اصلاح واژه ها و جمله ها، امکان فهم و درک بهتر متن را به خواننده می دهد. ویراستار متن دست نوشته را ممکن است باز نویسی کند، ترتیب فصول را تغییر دهد، مکررات را حذف کند، به هر کجا که لازم بود عبارت وصل کننده ای یا پاراگراف آغاز گری بیفزاید.

  • ویرایش صوری(فنی)
  • ویرایش ادبی(نگارش)
  • ویرایش علمی(محتوایی)
  • ویرایش اساسی(جامع)

مدیر هنری:

مدیریت هنری به عهده تصویر گر (طراح گرافیک) است.

فرم بندی:

به فرایند انتخاب تعداد صفحات کتاب بر اساس اندازه زینک طوری که کاغذ مصرفی کمترین پرتی (یا همان حاشیه های اضافه و دور ریختنی) را داشته باشد فرم بندی می گویند. به عبارت دیگر در فرم بندی صفحه آرا و لیتو گراف تصمیم می گیرد که اندازه (قطع) کتاب و تعداد صفحات آن چه قدر باشد.

لیتو گرافی:

لیتو گرافی در حقیقت فرآیند تبدیل متن تایپی و طرح جلد کتاب به فیلم و سپس زینک آماده چاپ است.

وزالید:

نسخه پوزیتیو تهیه شده از فیلم که روی کاغذ چاپ میشود را اوزالید می گویند. اوزالید در واقع نمونه صفحه آرایی و صحافی شده کتاب قبل از تهیه زینک است که ناشر یا ناظر چاپ با تایید آن دستور تهیه کپی زینک و چاپ کتاب را صادر می کند.

طرح نوشته:

طرح در نوشته های کوتاه ممکن است ذهنی باشد اما در نوشته های بلند باید مکتوب باشد.