دانلود کتاب ارزیابی موارد تاثیرگذار بر توفیق مدیریت نیروی انسانی الکترونیک

تومان5,000

دسته:

توضیحات

عنوان کتاب:

ارزیابی موارد تاثیرگذار بر توفیق مدیریت نیروی انسانی الکترونیک

 

مولف:

امیرحسین ذاکری زفرقندی