سفارش چاپ کتاب شریفیار

سفارش چاپ کتاب شریفیار

خدمات انتشارات دانش پژوهان شریف یار

تالیف، صفحه آرایی و طرح جلد کتاب

در موسسه شریف یار کلیه خدمات مربوط به مشاوره و آموزش تالیف کتاب، استخراج کتاب از پایان نامه و متون مختلف در کوتاهترین زمان و بهترین کیفیت ممکن تحت نظر انتشارات شریفیار صورت می گیرد.

اخذ مجوز و چاپ کتاب

در موسسه شریف یار کلیه خدمات مربوط به چاپ کتاب از قبیل اخذ مجوز (دریافت شابک، فیپا و اعلام وصول) و چاپ در کوتاهترین زمان و بهترین کیفیت ممکن تحت نظر انتشارات شریفیار صورت می گیرد.

تماس با ما

۰۲۱۹۱۰۷۰۴۲۶

۰۹۰۲۰۰۸۹۱۲۹

Order@sharifyar[dot]com