ویژه مولفین کتاب شریف یار

ویژه مولفین کتاب شریف یار

انتشارات شریف یار با همکاری موسسه شریف یار جهت حمایت از مولفین گرامی کتابهای علمی خدمات ویژه ای را در نظر گرفته است. تمامی مولفین انتشارات شریف یار به عضویت باشگاه مولفین شریف یار در خواهند آمد و از این طریق می توانند با طیف وسیعی از مولفین و محققین در ارتباط باشند. علاوه بر این انتشارات شریف یار با همکاری چند ناشر داخلی و خارجی شبکه ای تشکیل داده اند تا بدین وسیله این امکان برای مولفین شریف یار ایجاد گردد تا کتابهای تخصصی را توسط ناشران تخصصی به چاپ برسانند. همچنین مولفین انتشارات شریف یار از مزایا و تخفیفهای ویژه ای جهت استفاده از خدمات و محصولات انتشارات برخوردار خواهند بود.