قیمت خدمات ویراستاری کتاب

قیمت خدمات ویراستاری کتاب

با توجه به حجم بالای تالیفات در کشور، لزوم قیمت خدمات ویراستاری کتاب حرفه ای و علمی این آثار انتشارات شریف یار را بر آن داشت تا با تشکیل تیم ویراستاران مجرب در این زمینه خدمات شایسته ای را به مولفین گرامی اراوه دهد. تیم ویراستاران مجرب انتشارات شریف یار ضمن ویرایش ساختاری و محتوایی کتابها، با همکاری متخصصین مجموعه ویراستاری علمی کتابهای تخصصی را نیز انجام می دهند. ویراستاران انتشارات شریف یار با در نظر گرفتن استانداردهای بین المللی و تجارب ویراستاران کشور سعی می نمایند تا بالاترین کیفیت را در ویرایش کتابهای علمی ارائه دهند. علاوه بر این، تمامی کتابهایی که توسط مولفین به انتشارات شریف یار جهت چاپ و نشر واگذار می گردد پس از تایید در شورای نشر به صورت دقیق ویراستاری خواهند شد. بدین منظور از سوی شورای نشر انتشارات یک ویراستار به عنوان مدیر ویراستاری انتخاب می گردد که پیگیری کلیه امور چاپ و نشر با نظارت ایشان صورت خواهد پذیرفت.