ویراستاری متن

ویراستاری متن شامل تصحیح اشتباهات آشکار در دستور زبان، زمان جملات، املا کلمات، اشکالات تایپی و نقطه‌گذاری و نشانه‌گذاری است. ویراستاری در خوانا بودن و روان بودن متن کتاب، مقاله…