باشگاه مولفین کتاب

باشگاه مولفین کتاب

باشگاه مولفین کتاب انتشارات شریف یار شبکه ایست از محققین، پژوهشگران و مولفین کتابهای تخصصی این انتشارات که از طریق ایجاد ارتباط و تعامل میان این محققین این امکان را فراهم می آورد تا سطح علمی کتابهای نگارش شده توسط اعضا ارتقای کیفی مناسبی داشته باشد. انتشارات شریف یار با همکاری چندین ناشر داخلی و خارجی شبکه ای را ایجاد نموده تا مولفین عضو باشگاه مولفین از طریق آن بتوانند کتابهای خود را در سطح بین المللی و از طریق ناشران تخصصی در موضوع کتاب به چاپ برسانند.

عضویت در باشگاه مولفین شریف یار

با عضویت در باشگاه مولفین شریف یار، علاوه بر اینکه مولفین از امکان تبادل نظر با یکدیگر برخوردار خواهند بود، از جدیدترین اخبار انتشارات و همچنین اخبار مرتبط با صنعت نشر مطلع خواهند شد. باشگاه مولفین شریف یار با هدف سامان دهی به امور نشر این انتشارات و همچنین ایجاد ارتباط مستمر و پایدار میان مولفین و ناشران و امکان تبادل نظر میان این دو گروه و در نتیجه ارتقای کیفیت آثار منتشر شده به وجود آمده است.علاوه بر موارد ذکر شده، پروژه های مختلفی در قالب کتابهای چند مولفی (اشتراکی) و کتابهای سریالی توسط شورای نشر انتشارات شریف یار تعریف می گردد.

مدیر پروژه

مدیر پروژه هر یک از این کتابها توسط شورای نشر انتشارات از میان مولفین عضو باشگاه مولفین انتخاب خواهد شد. انجام کلیه مراحل تالیف، چاپ و نشر کتابهای چند مولفی (اشتراکی) و کتابهای سریالی زیر نظر مدیر آن پروژه انجام خواهد شد. مدیر هر یک از پروژه ها از میان نویسندگان عضو باشگاه مولفین، با در نظر گرفتن مولفه هایی همچون تجربه، تخصص و کتابهای نگاش شده پیشین چند نفر را جهت انجام پروژه انتخاب می نماید و این افراد پس از تصویب موضوعات پیشنهادیشان در شورای نشر انتشارات فرآیند نگارش را آغاز خواهند نمود. عضویت در باشگاه مولفین این فرصت را در اختیار شما قرار می دهد تا به عنوان مدیر یک پروژه مشغول به فعالیت شوید و یا از شما جهت نگارش یکی از کتابهای این انتشارات دعوت به عمل آید.