درباره چاپ و نشر کتاب

درباره چاپ و نشر کتاب

تاریخچه چاپ و نشر کتاب

در سده ی هفدهم مجلات علمی پدید آمدند. نقش صنعت چاپ در زندگی بشر مانند نقش عناصر حیاتی مثل آب و هوا است به علت ایجاد ارتباط میان گذشته و آینده بشر نخستین چاپ خانه ایران در دوره صفویه زمان حکومت شاه صفی در جلفای اصفهان تاسیس شد.

یک پدید آورنده (نویسنده یا گروه نویسندگان، مترجم، ویراستار، یا یک سازمان) اثری را به وجود می آورد و سپس آن را به دست ناشر می سپارد و ناشر آن را طی فرایندی به چاپ می رساند، توزیع می کند و سر انجام آن را به دست استفاده کننده آن می رساند.

افرادی که به طور مستقیم دست اندر کار تولید کتاب هستند:

 1. پدید آور Author
 2. ناشر
 3. چاپ کننده
 4. توزیع کننده
 5. فروشنده

اجزای کتاب:

دارای سه جزء اصلی است:

 1. پیش از متن اصلی

  • جلد:

   از جنس مقوا یا شمیز که روی آن را با مقوا، پارچه، چرم یا گالینگور می پوشانند شامل اطلاعاتی مانند عنوان کتاب، نام نویسنده، مترجمف گرد آورنده و علامت تجاری ناشر است پشت جلد کتاب معمولا قیمت کتاب یا اطلاعاتی در مورد کتاب، نویسنده یا ناشر دارد.

  • برگه سفید و صفحه بسم ا…

  • صفحه نیم عنوان:

   که در آن بخشی از عنوان یا تمام عنوان می آید

  • صفحه عنوان:

   دارای اطلاعات کامل کتاب شناختی که شامل نام و نام خانوادگی پدید آور یا پدید آورندگان، مترجم یا مترجمان، گرد آورنده یا … ، عنوان کامل و تاریخ نشر کتاب است. اطلاعات مربوط به فهرست برگ های کتاب خانه از صفحه عنوان یا پشت آن استخراج می شود.

  • صفحه حقوقی (پشت صفحه عنوان):

   حقوق قانونی پدید آور و ناشر (حق مولف) ذکر میشود. همچنین شامل اطلاعات صفحه عنوان، آدرس و شماره تلفن ناشر، نام چاپخانه، تیراژ و سایر اطلاعات لازم است. از سال ۷۵ به بعد کتاب هایی که برای نخستین بار چاپ می شوند، فهرست نویسی پیش از انتشار ( فیپا) دارند که اطلاعات آن نیز در صفحه حقوقی است.

  • صفحه اهدا:

   در این صفحه نویسنده اثر خود را به کسی تقدیم می کند.

  • پیشگفتار:

   نویسنده هدف خود را از تالیف کتاب بیان می کند. موانع، مشکلات و یا عوامل توفیق خود را بیان می کند. پیشگفتار با نام هایی مانند سخنی با شما، یادداشت مولف، درباره این کتاب نیز نامیده میشود.

  • فهرست مندرجات:

   که همان فهرست است که به فصل ها و صفحات اشاره دارد. مقدمه یا دیباچه: چکیده ای از مطالب کتاب که در آن نویسنده حدودو ثغور مطالب و گاهی خلاصه هر فصل را بیان می کند. نویسنده مقدمه گاهی نویسنده کتاب نیست. می تواند استاد نویسنده، فردی صاحب نام یا قابل احترام در جامعه باشد.

 2. متن اصلی

  تقدم و تاخر آن ها با نظر پدید آور، ویراستار ور بخش طراحی است. پانویس ها یا توضیحات بعضی واژه ها و اطلاحات در پایین ترین قسمت یا زیر همه مطالب در زیر یک خط نوشته می شوند.

 3. پس از متن اصلی

  • نمایه:

   سیاهه الفبایی از نام ها، واژه ها و موضوعاتی است که در کتاب می آید. به طوری که مقابل هر واژه شماره صفحه ای که آن نام یا واژه در آن صفحه آمده است، ثبت میشود.

  • فهرست یا نمایه اعلام:

   نمایه های نام اشخاص، اماکن، کتاب ها و رساله ها

  • نمایه موضوعی:

   سیاهه موضوعات متن همراه با ارجاع به صفحه

  • پی افزود و ضمائم:

   مطالبی که ضمیمه متن کتاب هستند مانند کتاب نامه ها، جداول آماری و مطالب تئضیحی (تعلیقات)

کتاب نامه:

سیاهه منابع و مآخذ است که این بخش مهمترین بخش کتاب است زیرا اعتبار علمی کتاب به منابع و مآخذ بستگی دارد. گاهی به دلیل تعداد منابع یا تفاوت نویسندگان فصول گوناگون، کتاب نامه در پایان هر فصل می آید.
برخی از ناشران برای پایین آوردن قیمت تمام شده کتاب از آوردن برخی از اجزای پیش از متن و پس از متن خود داری می کنند.

ویژگی های یک اثر خوب

 1. بکر و تازه باشد و تا پیش از آن درباره موضوع مورد بحث، کتاب یا اثر مشابه دیگری منتشر نشده باشد و یا نگاه تازه نویسنده، کهنگی موضوع را تحت الشعاع قرار دهد.
 2. نویسنده اثر همه مطالب مرتبط با موضوع را در کتاب های دیگر مطالعه کرده باشد. به دیگر سخن، کلام او فصل الخطابی در آن موضوع باشد.
 3. نویسنده همواره در هنگام نوشتن، مخاطب را در نظر داشته باشد و بداند که با نوشتن خود، آیا خوانندگان اثر را راضی می کند یا آنان را از خواندن اثرش تنگ خواهد کرد.
 4. زبانی روان و نثری سلیس و بی تکلف اختیار کند.
 5. هر گاه به مطلبی از نویسنده ای دیگر اشاره می کند با دقت و وسواس زیاد آن را آن را نقل کند و برای احترام به آن نویسنده و خوانندگان کتاب خود منبع مورد نظر را کاملا معرفی نماید.
 6. از دراز نویسی و افزایش بیش از حد حجم مطلب پرهیز کند و بنای کارش را به اختصار و ایجاز بگذارد.
 7. از توصیف، استدلال، بررسی علل و نتایج استشهاد، مقایسه، تقسیم بندی در نگارش کتاب بره ببرد تا هم آثار ملال را از چهره خوانندگان کتابش بزداید و او را وادار به مطالعه کامل کتاب کند و نیز پایه های منطقی اثرش را استحکام بخشد.
 8. هرگز از ارائه سند و مدرک در تایید نظریاتش و یا نقل حوادث در کتابش دوری نکند.
 9. از نوشتن مطالب با کنایه و رمز و نیز از به کار بردن کلمات و جملات مبهم و راز آلود در کتاب بپرهیزد. چون یک اثر همواره برای روشن شدن موضوعی خلق میشود نه برای افزودن بر مجهولات بشری.