شروع نوشتن کتاب

شروع نوشتن کتاب

کتاب‌ها مهم هستند، زیرا آن‌ها یک مکان امن برای هر فردی برای حفظ افکار خود فراهم می‌کنند. کتاب وسیله‌ای برای انتقال این افکار از فردی به افراد دیگر است. در واقع نویسنده با نوشتن کتاب، نگرش خود را در مورد موضوعی با دیگران به اشتراک می‌گذارد.

برای نوشتن کتاب چه باید کرد؟

برای این که کتاب خود را بنویسید، بهتر است نکات زیر را رعایت کنید

– شروع به نوشتن کتاب خود کنید:

شما باید شروع به نوشتن کنید. به نظر می‌رسد این گام، امری واضح است، اما ممکن است نادیده گرفته شود. اول تصمیم بگیرید که چه چیزی می‌خواهید بنویسید. چطور می‌خواهید آن را بنویسید. همه ما باید جایی شروع کنیم. برای شروع نوشتن، موضوع کتاب خود را مشخص کنید. در کتاب همواره یک موضوع مورد بحث قرار می‌گیرد. در یک جمله موضوع کتاب خود را بنویسید. سپس در مورد آن در  یک پاراگراف و سپس در یک صفحه بنویسید. پس از آن، در یک جدول تمام عناوین مرتبط با موضوع کتابتان را بنویسید. در مورد آغاز، میانه و پایان کتاب خود فکر کنید.

– انگیزه خود را حفظ کنید:

هنگامی که شما شروع به نوشتن می‌کنید، با موانع زیادی رو به رو خواهید شد. این موانع شما را از ادامه راه دلسرد می‌کنند. حتماً برای زمان خود برنامه‌ریزی کنید. با داشتن برنامه، شما می‌توانید بر عوامل دلسردکننده فائق آیید. برای این که با انگیزه بمانید، تعداد کل لغت‌هایی که در کتاب خود می‌خواهید بنویسید را مشخص کنید. همچنین، تعداد کلمه و تعداد صفحه‌ای که روزانه می‌توانید بنویسید را مشخص کنید. نیازی نیست که شما هر روز صفحات زیادی بنویسید. شما فقط باید تلاش کنید که همواره بنویسید. یک هدف روزانه برای خود مشخص کنید. این که روزانه چند صفحه باید بنویسید. میزانی را که مشخص می‌کنید زیاد نباشد و طوری باشد که بتوانید آن میزان را هر روز بنویسید. تا بتوانید هر روز به هدف خود برسید. در واقع شما هدف خود، را به اهداف کوچک‌تر تبدیل می‌کنید. و این کار به حفظ انگیزه شما کمک می‌کند.

شرایط نوشتن کتاب

تلاش کنید کتاب خود را تمام کنید. همواره با خود بگویید که چیزی که شما را نویسنده می‌کند، شروع کردن نوشتن نیست،بلکه اتمام نوشته است. شرایطی که کمک می‌کند تا کتاب خود را تمام کنید این است که زمانی از روز را مشخص کنید. و همواره در آن زمان شروع به نگارش کتاب کنید. همواره در یک زمان مشخص از روز کتاب خود را بنویسید. تعیین یک بازه زمانی روزانه برای نوشتن سبب می‌شود که در زمان نوشتن فقط به نوشتن فکر کنید. همچنین بهتر است، در یک مکان مشخص کتاب خود را بنویسید. مهم نیست که در کجا می‌نویسید. بهتر است جایی که می‌نویسید متفاوت از جاهایی باشد که دیگر فعالیت‌های خود را انجام می‌دهید. تا در محل نوشتن به چیز دیگر فکر نکنید و فقط کتاب خود را بنویسید.

نوشتن کتاب خوب

هیچ چیزی بدتر از نگارش کتابی نیست  که نیاز به بازنویسی داشته باشد. چند مشاور قابل اعتماد داشته باشید تا به شما در تشخیص چگونگی نوشتن کمک کند. مشاور می‌تواند دوستان، اعضای خانواده یا فردی دیگری باشد. فقط سعی کنید شخصی پیدا کنید که در اوایل بازخورد صادقانه به شما دهد. اگر فردی نظریات سازنده به شما دهد، سبب بهبود کیفیت کتاب شما می‌شود.

مزایای نگارش کتاب

می‌توان گفت یکی از فعالیت‌های با ارزش، نوشتن کتاب است. چاپ کتاب یکی از معیارهای با ارزش در رزومه هر فردی است. چه رزومه شغلی و چه رزومه تحصیلی. در واقع، کتاب نشان‌دهنده جایگاه علمی نویسنده است. در مصاحبه دکتری و سایر مصاحبه‌ها، داشتن مقاله و کتاب یک امتیاز مهم محسوب می‌شود. به همین دلیل بسیاری از دانشجویان تلاش می‌کنند تا پایان نامه کارشناسی یا دکتری خود را به کتاب تبدیل کنند.

نکته آخر این که هیچ وقت بین راه، کتاب نوشتن را رها نکنید و مأیوس نشوید. شروع کردن هر کاری مشکل است. و نوشتن اولین کتاب نیز از این قاعده مستثنی نیست. تلاش کنید که اولین کتاب خود را تمام کنید و به چاپ برسانید. سپس نگارش کتاب‌های بعدی آسان‌تر خواهد بود. به یاد داشته باشید برای این که یک کتاب پر تیراژ داشته باشید، باید اولین کتاب خود را بنویسید.