ثبت کتاب در خانه کتاب

ثبت کتاب در خانه کتاب

نویسندگان کتاب های مختلف در راستای ارتقاء سطح آموزشی کشور رو به نوشتن کتاب های مختلفی می آورند تا به این منظور بتوانند به جامعه خود خدمت شایانی نمایند. در عین حال که در سایت ثبت کتاب در خانه کتاب می توانند برای خود نیز سودآوری نمایند و با به چاپ رساندن کتاب های تألیفی خویش و به فروش رساندن آن ها در بازار و نمایشگاه های کتاب برای خود منبع درآمدی به دست آورند.

همین امر به نوبه خود سبب شده است تا نویسندگان مختلف هم و غم خویش را به کار ببندند و در سایت ثبت کتاب بتوانند کتاب های بسیار زیاد دیگری را به چاپ رسانند تا به این منظور روز به روز بر شهرت خویش افزوده و در این بین به سودآوری نیز نائل آیند.

به همین جهت است که آن ها به دنبال سایت ثبت کتاب می باشند تا با شناختن این گونه سایت ها و نحوه ثبت کتاب بتوانند کتاب تألیفی خویش را چاپ کرده و آن ها را در دسترس عموم افراد جامعه قرار داد تا بتوانند از یافته های پژوهش های شما نهایت بهره را برده و از آن ها استفاده به عمل آورند.

نحوه ثبت کتاب در خانه کتاب

در خصوص مقالات مختلف گفته شد که برای چاپ مقالات می توان با مجلات مختلف ارتباط گیری نمود و سپس مقاله خود را با توجه به موضوع مجله مورد نظر بدانجا فرستاد تا مراتب را به جهت چاپ آن صورت داد. ولی در خصوص سایت ثبت کتاب و نحوه کتب مختلف نیز بایستی اذعان داشت که معمولا برای ثبت کتب مختلف نیازی به داوری های سختگیرانه ای به مانند مقاله نیست و پروسه به چاپ رساندن یک کتاب خیلی راحت تر از مقالات علمی – پژوهشی می باشد.

در این راستا می بایست شناختی کلی روی سایت ثبت کتاب داشت که با آشنایی اولیه که در خصوص سایت ثبت کتاب های اولیه صورت می گیرد، می توان هر نوع کتابی را به راحتی ثبت کرد و آن را پس از ثبت اولیه در معرض فروش نهاد تا بتوان از این منظر دست به سودآوری های قابل توجهی زد.

بنابراین هر پژوهشگری می بایست حتما نسبت به سایت ثبت کتاب اطلاعاتی وافی در اختیار داشته باشد تا بتواند کتاب خویش را در سامانه به ثبت رساند و تمامی نکات و اطلاعات مهم را در آن درج کند.

درج اطلاعات و نکات مهم در سایت ثبت کتاب

در سایت ثبت کتاب پس از به رشته تحریر درآوردن کتاب های مختلف می بایست حتما نسبت به صفحه آرایی، جلد روی صفحه، صحافی، ویراستاری، رعایت علائم نوشتاری و… حتما اقدامات لازم صورت گیرد تا کتاب نوشته شده با رعایت اصول و قوانین نگاشتن کتاب ها در دسترس عموم افراد قرار گیرد تا بتوان از آن ها نهایت استفاده و بهره لازم را برد.

بنابراین تنها نمی توان با تألیف یک کتاب و با استفاده از تجربه و تخصص خود رو به نوشتن یک کتاب آورد؛ بلکه بایستی در راستای سایت ثبت کتاب با نکات ویرایشی و ویراستاری را نیز مورد توجه و عنایت خویش قرار داد تا بتوان با استفاده از آن ها در سایت ثبت کتاب، کتاب نوشته شده خویش را در معرض دید همگان قرار داد تا بتوانند آن را مورد خریداری قرار داده و از این منظر، ناشر کتاب و نویسنده آن کتاب بتوانند دست به سودآوری بزنند.

داوری کردن برای ثبت کتاب در خانه کتاب

پیش از آنکه نویسنده ها بخواهند کتاب های خویش را در سایت ثبت کتاب به ثبت رسانند؛ باید این نکته را نیز بدانند که کتاب مورد نظر آنان در زمره کتاب های دانشگاهی قرار می گیرد و یا اینکه برای اطلاعات عمومی و در دسترس عموم افراد واقع می گردند؟ دانستن این موضوع به داوری شدن کتاب های نگاشته شده شما کمک شایانی می کند. چرا که تنها کتاب های دانشگاهی هستند که داوری می شوند و سایر کتاب ها در سایت ثبت کتاب مورد داوری قرار نمی گیرند.

به همین علت نوشتن کتاب های غیر دانشگاهی بسیار راحت تر می باشد چرا که تنها بخشی از نکات ویرایشی و ویراستاری بایستی در خصوص آن ها اجرا گردد تا کتاب مورد نظر به صورت استاندارد و در چارچوب بندی مشخصی به چاپ برسد. با توجه به عدم داوری در خصوص بدنه اصلی کتاب ها می توان گفت نوشتن این نوع از کتاب ها خیلی زمان بر نمی باشد و پروسه راحت تری را طی می کند تا یک کتاب به مراحله چاپ برسد.

مراحل نگارش کتاب های مختلف

برای نگارش کتاب های مختلف بایستی مراحلی طی گردد تا در نهایت بتوان در سایت ثبت کتاب در خانه کتاب، هر نوع کتابی را به چاپ رساند و آن را در اختیار عموم افراد قرار داد تا بتوانند از آن ها استفاده های لازم را به عمل آورند.
این مراحل به قرار زیر می باشند:
۱- داشتن صلاحیت لازم برای نوشتن کتاب و کسب تجارب و تخصص های لازم در خصوص موضوع مورد نگارش
۲- برطرف کردن نکات علمی و نگارشی در کتاب مورد نظر
۳- تألیف کتاب پس از گذر از مراحل اول و دوم با توجه به تجربه و تخصص نویسنده
۴- ویراستاری کتاب پیش از ورود به سایت ثبت کتاب که از مراحل بسیار مهم و کلیدی در این راستا به شمار می آید.
۵- انتخاب ناشری مناسب و معروف برای چاپ کتاب و سپردن تمامی مراحل صفحه آرایی و … به دستان توانمند این قشر از جامعه
با رعایت تمامی این مراحل می توان در سایت ثبت کتاب هر نوع کتابی را به چاپ رساند تا بتوان علاوه بر نشر علوم و دانش های تجربی و تخصصی خود در حوزه های مختلف علمی، بتوان دست به سودآوری زد و کتاب های نوشته شده خود را در سطح وسیعی به فروش رساند.

تا تمامی افراد در سراسر کشور با خرید از این کتاب، آمار خرید این کتاب را بالا برده و موجب سودآوری به ناشر کتاب و نویسنده آن شوند که می تواند این فرآیند هم برای او سودمند باشد و هم می تواند ارزشمند باشد و او را در شغل کاری خویش موفق تر جلوه دهد.