مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب

مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب

تبدیل رساله به کتاب: رساله دکترا همانند پایان نامه ارشد یکی از پیش فرض های ضروری برای فارغ التحصیل شدن دانشجویان مقطع دکترا می باشد. دانشجویان دکترا می توانند پس ازفراغت از تحصیل، رساله خود را به کتابی تبدیل کنند.

این کار باعث می شود که علاوه بر اعتبار بخشیدن به ماهیت علمی رساله از امتیازات و مزایای این کار بهره مند شد.

چاپ کتاب همچنین باعث می شود مطالب مهم و کاربردی که افراد در رساله های خود می نویسند ، به راحتی در اختیار دیگران نیز قرار گیرد ، در حالی که در حالت عادی تنها خلاصه ای از پایان نامه ها و رساله ها در اختیار کسانی که به مطالب آن نیاز دارند ، قرار گیرد و حتی بعضی اوقات اشخاص باید برای استفاده از بعضی پایان نامه ها از شهری به شهر دیگر بروند.

مراحل تبدیل شدن رساله به کتاب:

برای تبدیل رساله به کتاب باید مراحلی طی شود که این مراحل عبارتند از :

۱ . اولین گام برای این که رساله مجوز تبدیل شدن به کتاب را پیدا کند ، این است باید رساله به تأیید داوران دانشگاهی برسد یعنی در جلسه دفاع پذیرش شود .

۲ . دومین گام این است که باید نسخه ای از رساله در اختیار ناشر قرار گیرد ، این نسخه می تواند به صورت یه فایل الکترونیکی باشد تا بعد از بررسی آن بخش های مهم رساله برای تبدیل به مشخص شود و پس از تأییدشان برای ویراستاری و صفحه آرایی آماده شود .

۳ . آخرین مرحله این است که فایلی برای تبدیل شدن به کتاب آماده شده است باید حق چاپ یا مجوزهای قانونی را دریافت کند تا مجوزهای چاپ به صورت یک کتاب را بگیرد .

چاپ کتاب از پایان نامه کارشناسی ارشد و دکترا مزایای و امتیازات زیادی را برای نویسندگان به دنبال دارد.