انجام کتاب

انجام کتاب

انجام کتاب باید فرآیند با دقت و به صورت منظم انجام شود. در ابتدا محتوای کتاب تهیه می شود سپس روند ویراستاری و صفحه آرایی طی می شود و در نهایت ضمن طراحی جلد، امور مربوط به اخذ مجوز کتاب و در نهایت چاپ کتاب انجام می شود.

انجام نگارش کتاب

برای انجام کتاب در ابتدا نویسنده بر اساس اطلاعاتی که در موضوع کتاب مورد مطالعه دارد شروع به تالیف یا نگارش کتاب می کند. برای این کار نیاز به طی دوره های کتاب نویسی و نویسندگی دارد. همچنین می توان با تبدیل پروژه یا پایان نامه ارشد یا دکتری و رعایت اصول کتاب نویسی کار نگارش کتاب را انجام داد.

انجام ویراستاری

در مرحله ویراستاری نویسنده با رعایت اصول ویراستاری شروع به بازخوانی و ویرایش کتاب می کند. همچنین برای این امر می توان از ویراستاران با تجربه ای که در موسسه شریف یار فعالیت می کنند مشاوره گرفت.

انجام صفحه آرایی

برای صفحه آرایی معمولا از ایندیزاین یا word استفاده می کنند. در صفحه آرایی کتاب حتما باید به فرمت نگارش کتاب های انتشارات دقت کرد و ضمن رعایت قالب بندی کتاب، تمامی متن کتاب به خوبی و با دقت صفحه آرایی انجام گردد.

انجام طراحی جلد

برای طراحی جلد باید با الهام از محتوای کتاب شروع به طراحی تصویری کرد که بتوان با مشاهده جلد کتاب به برداشتی از محتوای آن دست یافت. البته رعایت اصول انتشارات مورد نظر برای طراحی جلدهای آن مهم و ضروری است.

انجام مجوز کتاب

برای دریافت مجوز کتاب، در ابتدا شابک برای کتاب دریافت می شود و در ادامه بعد از داوری کتاب توسط وزارت ارشاد و تصحیح کتاب بر اساس نظر داوران، فیپای کتاب دریافت می شود و در نهایت کتاب توسط وزارت ارشاد اعلام وصول می شود.

انجام چاپ کتاب

در مرحله چاپ کتاب بسته به تیراژ کتاب، بر اساس نوع چاپ مدنظر، کتاب چاپ می شود و در اختیار نویسنده و خوانندگان قرار می گیرد.