چگونه یک عنوان خوب برای مقاله علمی پژوهشی بنویسید؟

برای انتخاب یک عنوان خوب برای مقاله، باید مراحلی را طی کرد. در این مطلب تلاش شده است تا به صورت گام به گام نحوه انتخاب یک عنوان خوب برای مقاله توضیح داده شد.

مراحل نوشتن یک عنوان خوب برای مقاله

مرحله ۱: پرسیدن سوال

از خودتان چند سوال در مورد مقاله پژوهشی خود بپرسید و سعی کنید به طور خلاصه با یک یا دو جمله به هر کدام از این سوالات پاسخ دهید.

سوالاتی از قبیل

  • مقاله من درباره چه چیزی است؟ و چه سوالاتی در آن بررسی شده است؟

نمونه جواب به این سوال: «در مقاله من رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند بررسی شده است.»

  •   از چه تکنیک‌ها و روش‌هایی در انجام تحقیق و مطالعه استفاده کرده‌ام؟

نمونه جواب به این سوال: «من از مطالعه موردی استفاده کردم.»

  • چه چیزی یا چه کسانی موضوع مطالعه من بوده‌اند؟

نمونه جواب به این سوال: «من ۶۰ بیمار در لیست انتظار پیوند کبد آمریکا که حدود ۲۰ تا ۵۰ سال داشتند را مورد بررسی قرار دادم»

  • چه نتایجی به دست آوردم؟

نمونه جواب به این سوال: «همبستگی مثبتی بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند وجود دارد.»

مرحله ۲: تهیه یک لیست از کلمات کلیدی

یک لیست از عبارت‌ها و کلمات کلیدی از پاسخ این پرسش‌ها تهیه کنید.

نمونه:

تعداد بیماران در لیست انتظارمطالعه موردی
پیوند کبد۶۰ بیمار
تشخیص غلطآمریکا
روش پیوندحدود ۲۰ تا ۵۰ سال
همبستگی مثبتبیمار

مرحله ۳: نوشتن یک جمله بلند

با استفاده از این کلمات کلیدی یک جمله بلند بنویسید.

نمونه: «در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از مطالعه موردی ۶۰ بیمار پیوند کبدی در آمریکا در حدود سنی ۲۰-۵۰ سال، رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند بررسی شود. نتایج نشان دهنده وجود همبستگی مثبت بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند است.»

مرحله ۴: نوشتن پیش‌نویس عنوان مقاله

یک عنوان به صورت پیش‌نویس تهیه کنید. برای این کار، در جمله بلندی که در مرحله ۳ نوشتید، کلمات غیرضروری و اضافی و همچنین کلماتی که احتمال کمی دارد تا خواننده در هنگام جستجوی مقالات از آن‌ها استفاده کند را حذف کنید؛ اما کلمات مهمی که نشان دهنده موضوع مقاله است را به هیچ وجه حذف نکنید.

نمونه: «در این مطالعه تلاش شده تا با استفاده از مطالعه موردی ۶۰ بیمار پیوند کبدی در آمریکا در حدود سنی ۲۰-۵۰ سال، رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند بررسی شود. نتایج نشان دهنده وجود همبستگی مثبت بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند است.»

بعد از حذف کلمات، باید برخی از ترکیبات را اصلاح کنید تا عنوان ساده‌تر، قابل‌فهم‌تر و طول آن کوتاه‌تر شود؛ به طوری که دربردارنده اطلاعات مهم باشد.

نمونه: «مطالعه موردی ۶۰ بیمار پیوند کبدی برای بررسی رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط. همبستگی مثبت بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند وجود دارد.»

مرحله ۵: حذف عبارات اضافی

تمام کلمات یا عبارات اضافی حذف کنید.

به طور مثال تعداد بیماران مورد مطالعه، روش‌های مورد استفاده و نتایج دقیق به دست آمده بیان‌کننده جزئیات بیشتر مقاله هستند. این جزئیات را حذف کنید.

نمونه: «مطالعه موردی ۶۰ بیمار پیوند کبدی برای بررسی رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند. همبستگی مثبت بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند وجود دارد.»

مرحله ۶: اضافه کردن اطلاعات مهم

اگر فکر می‌کنید که نیاز دارید تا جزئیات بیشتری را مانند روش یا نمونه مورد مطالعه در عنوان ذکر کنید، این اطلاعات را در داخل پرانتز در انتهای عنوان بیان کنید.

نمونه: «بررسی رابطه بین تعداد بیماران در لیست انتظار پیوند کبد و تشخیص غلط روش پیوند (مطالعه موردی ۶۰ بیمار در لیست انتظار پیوند کبد در آمریکا)»

توجه کنید که هر مجله‌ای استانداردهایی در مورد تعداد کلمات عنوان مقاله دارد. پیش از سابمیت مقاله، به سایت مجله مراجعه کنید و دستورالعمل مجله در مورد عنوان مقاله را مطالعه کنید.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات بیش‌تر پیشنهاد می‌کنیم که صفحه نحوه انتخاب عنوان مقاله را مطالعه کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای درخواست ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 4 را به شماره 09020089129 پیامک کنید