چاپ سریع مقاله در مجلات داخلی

ارائه ی مقاله ی معتبر در روز مصاحبه دکتری، از مهم ترین عوامل قبولی در این مقطع می باشد. اما نبودِ زمان کافی برای پرداختن به نگارشِ مقاله از یک سو، و طولانی بودنِ فرآیندِ پذیرش و چاپ مقاله از سوی دیگر باعث شده بسیاری از دانشجویان نتوانند مقالاتشان را به موقع در روز مصاحبه آماده کنند. همین مسئله باعث شده دانشجویان و پژوهشگران برای چاپ سریع مقاله به دنبال راه چاره بگردند.

عوامل تاثیر گذار در چاپ سریع مقالات

به طور میانگین روندِ پذیرش و چاپ مقالات به عوامل مختلفی بستگی دارد. اولین عامل در فرآیندِ پذیرش و چاپ مقاله، مجله ای است که قصد دارید مقاله تان را چاپ کند. با توجه به اعتبار مجله، مدت زمان داوری هر مجله با مجله‌ای دیگر متفاوت خواهد بود. از دیگر عوامل تاثیر گذار برای چاپ‌سریع مقاله، نوع مقاله، تعداد صفحات مقاله و رعایت کردن اصول نگارشی مقاله می باشد. پس برای چاپ سریع باید به عوامل مختلفی توجه کرد.

برای پذیرفته شدن و چاپِ سریع مقالات در مجلاتِ داخل کشور، نزدیک به شش ماه تا یک سال به زمان نیاز دارید. همچنین برای پذیرش و چاپ مقاله ی خود در مجلات خارج از کشور بهتر است بین سه ماه تا بیش از یک سال را در نظر داشته باشید. گاهی حتی به علت اشتباهاتِ نگارشی، این زمان طولانی تر هم خواهد شد. از این رو چاپ سریع مقالات از دغدغه های اصلی دانشجویان و نویسندگانِ مقالات می باشد.

یکی از بهترین راه ها برای چاپ‌سریع مقاله، بهره بردن از مشاوره و شرکت در کلاس‌های آموزش نگارش مقاله می باشد؛ تا احتمال هر گونه اشتباه، چه در نگارش و چه در محتوای مقاله کاهش یابد و به چاپ سریع مقالات منجر شود. آگاهی از زمانِ مناسب برای اقدام به فرستادن مقاله و همچنین نحوه جستجو و مکاتبه با مجلات مختلفِ داخلی و خارجی در چاپ مقالات در کارگاه‌های مقاله نویسی آموزش داده می‌شود. 

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
1 + 14 =