پذیرش فوری مقاله

یکی از راه های تحصیل و زندگی در یک کشور اروپایی یا در آمریکا گرفتن پذیرش از دانشگاه ها آن کشورها  است. یکی از چیزها و مدارکی که لازم است تا دانشگاه کشور مقصد را مجاب کنید تا شما را به عنوان یک دانشجو بپذیرد و هزینه شما را پرداخت کند داشتن مقاله در مجلات معتبر است و ارائه این مقالات می تواند یک سکوی موفقیت برای همه باشد. از این رو پذیرش فوری مقاله می تواند نه تنها یک سکوی پرش برای موفقیت باشد بلکه باعث شود زندگی تحصیلی و موفق خوبی را زودتر شروع کرد. در این مطلب در مورد نحوه گرفتن پذیرش فوری یک مقاله مورد بررسی قرار گرفته است.

نحوه گرفتن پذیرش فوری مقاله

پذیرش فوری مقاله در واقع کار ساده ای نیست. هر چیزی که مزیتی داشته باشد به نسبت سختی ها و پیچیدگی هایی دارد که باید برای رسیدن به مزیت باید آن ها را گذراند. پیدا کردن یک مجله معتبر که با ایران و ایرانیان نیز رابطه داشته باشد و دارای رتبه علمی خوبی باشد. ترجمه صحیح و دقیق مقاله و داشتن رفرنس های مناسب و رعایت تمام نکات نگارشی و طرح کلی مقاله این ها تنها گوشه ای از مشخص ترین موانعی است که سر راه پذیرش مقاله قرار دارد. به سرانجام رساندن همین موارد خود زمان بسیار می خواهد. کاملا هم طبیعی است.

حتی اگر چندین بار این راه را رفته باشید باز می دانید که پروسه این کار یک پروسه طولانی و چندین ماهه است. بنابراین راه حل چیست؟ اگر زمان کمی مانند یک ماه یا کمتر داریم چه باید بکنیم؟ اینجاست که می توان به معجزه کار گروهی ایمان آورد. کار گروهی در کنار آشنایی با مجلات مختلف که می تواند با رایزنی کار پذیرش مقاله را جلو بیاندازد. در کل می توان گفت پذیرش فوری مقاله کار یک نفر نیست بلکه شما باید از افراد با تجربه در رشته خود بخواهید تا به شما نکات مقاله نویسی و سابمیت مقاله را آموزش دهند.