نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک

اگر نمی‌دانید که چگونه یک مقاله مروری سیستماتیک بنویسید، این مطلب را بخوانید. در این مطلب نحوه نوشتن مقاله مروری سیستماتیک و اهمیت این مقالات توضیح داده شده است.

اهمیت مقاله مروری سیستماتیک

امروزه ما در عصر اطلاعات زندگی می‌کنیم و تعداد مقالات به‌طور فزاینده‌ای رو به افزایش است. برای مثال در رشته پزشکی در حال حاضر بیش از ۱۵ میلیون مقاله منتشر شده و هر هفته ۱۰ تا ۲۰ هزار مقاله به این مقالات اضافه می‌شود. از طرف دیگر مقالات مرتبط در طراحی، کیفیت و شرایط روش تحقیق، مداخلات و نحوه آزمون فرضیات مطالعه با هم متفاوت هستند. از آنجایی که برای خوانندگان اغلب غیرممکن است که تمامی مطالعات اولیه را ردیابی و بررسی کنند، مقالات مروری از جمله منابع اطلاعاتی مهمی هستند که در آن‌ها تمام اطلاعات مهم در مورد یک موضوع خاص به‌طور خلاصه بیان می‌شوند. مقالات مروری به سه دسته مقالات مروری نقلی، مقالات مروری سیستماتیک و مقالات متاآنالیز تقسیم می‌شوند. که در این مطلب تمرکز ما روی مقالات مروری سیستماتیک است.

در مطالعه نظا‌م‌مند و سیستماتیک از یک فرآیند برای شناسایی تمام مطالعات مرتبط استفاده می‌شود، روش‌های بیان شده در تحقیقات ارزیابی، نتایج خلاصه و یافته‌های کلیدی ارائه می‌شوند؛ همچنین دلایل ارائه نتایج مختلف در مطالعات متفاوت شناسایی شده و محدودیت‌های دانش فعلی ذکر می‌شوند . در ادامه انواع مقالات سیستماتیک توضیح داده شده است.

انواع مقالات مروری سیستماتیک

مقالات مروری سیستماتیک به دو دسته کیفی و کمی تقسیم می‌شوند:

مقالات مروری سیستماتیک کمی شامل مطالعاتی هستند که دربردارنده داده‌های عددی هستند.

در مقالات مروری سیستماتیک کیفی، داده‌ها و اطلاعات با استفاده از مشاهدات، مصاحبه‌ها و یا توزیع پرسشنامه‌ها در بین افراد شرکت‌کننده در تحقیق جمع‌آوری شده است.

نحوه نگارش مقالات مروری سیستماتیک

در مقاله مروری سیستماتیک با هدف پاسخ به یک سوال خاص، مقالات علمی پژوهشی پیشین با استفاده از یک روش دقیق و واضح انتخاب و مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد. در واقع برای نوشتن این‌گونه مقالات، از روش‌های سیستماتیک و قابل تکرار برای شناسایی، انتخاب و ارزیابی همه مقالات و پژوهش‌های مرتبط و همچنین برای جمع‌آوری و آنالیز داده‌های بیان شده در مقالات انتخاب شده استفاده می‌شود.

برای یک مطالعه نظام‌مند و سیستماتیک باید موارد زیر به ترتیب انجام شود:

  1. تعیین اهداف و سوال تحقیق و معیارهای انتخاب مقالات علمی
  2. مشخص نمودن یک روش تحقیق قابل تکرار
  3. جستجوی سیستماتیک برای شناسایی همه مقالات مرتبط که معیارهای موردنظر را دارند
  4. ارزیابی اعتبار یافته‌های مقالات بررسی شده
  5. ارائه سیستماتیک و خلاصه یافته‌های مقالات ارزیابی شده و تلفیق آن نتایج.

لینک‌های مفید دیگر را نیز مطالعه کنید:
چگونه مقاله isi بنویسیم؟
چگونه یک مقاله علمی پژوهشی بنویسیم؟
روش تحقیق میدانی
روش تحقیق کتابخانه ای

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
19 + 13 =