مقاله ژنتیک

در مقاله ژنتیک، نوآوری‌ها و دستاوردهای جدید در زمینه ژنتیک و ژنومیک منتشر می‌شوند. موضوعات مربوط به ژنتیک مولکولی، سیتوژنتیک، اپی ژنتیک، ژنتیک پزشکی، ژنتیک جمعیت و ژنتیک تکاملی، ژنومیک و ژنومیک عملکردی و همچنین بیوانفورماتیک و زیست‌شناسی محاسباتی در مقالات ژنتیک چاپ می‌شوند.

اگر نمی‌دانید که چگونه مقاله ژنتیک بنویسید، این مطلب را بخوانید. نحوه نگارش مقاله ژنتیک و چاپ آن در مجلات علمی توضیح داده شده است.

چگونه مقاله ژنتیک بنویسیم؟

برای شروع نوشتن مقاله، بهتر است چند مقاله در رشته تخصصی خود را بخوانید تا با فرمت، اصول و قواعد مقاله‌نویسی آشنا شوید. سپس موضوعی که به آن علاقه‌مند هستید را انتخاب کنید. نحوه انتخاب موضوع در صفحه “انتخاب موضوع برای نگارش مقاله” توضیح داده شده است.

در ادامه تحقیق کنید که برای بررسی فرضیه مقاله خود باید از چه اصول و روش تحقیقی استفاده کنید. سپس با توجه به روش تحقیق انتخابی، شروع به جمع‌آوری اطلاعات کنید. هر نتیجه و داده‌ای را که به دست می‌آورید را در یک دفترچه یادداشت کنید. بعد از اتمام پژوهش، نتایج خود را به فرمت یک مقاله دربیاورید.

عنوان بخش‌های مختلف مقالات ژنتیک در ادامه لیست شده است. برای مشاهده توضیحات بیشتر در مورد نحوه نگارش هر بخش، روی عنوان بخش کلیک کنید.

چاپ تضمینی مقاله ژنتیک

بعد از نگارش پیش‌نویس مقاله (Manuscript)،  مجله‌ای را انتخاب کنید. مطالب مندرج در صفحه  “معیارهای انتخاب مجله” می‌تواند کمک‌کننده باشد. برای این‌که از چاپ تضمینی مقاله ژنتیک خود مطمئن شوید، حتماً به سایت ژورنال انتخابی خود مراجعه کرده و دستورالعمل‌های ژورنال را مطالعه و آن قوانین را در متن مقاله خود رعایت کنید. بعدازاین که مقاله خود را به فرمت مجله درآوردید، مقاله را سابمیت و به مجله ارسال کنید. توجه داشته باشید که در پژوهش‌هایی که شامل آزمایش روی انسان و یا حیوان است، باید موازین اخلاقی پزشکی در آن‌ها رعایت شود. ازاین‌رو دریافت کد اخلاقی در تحقیقات بالینی یا حیوانی، ضروری است. ارائه اعلامیه رعایت اصول اخلاقی در پژوهش و کد اخلاقی در هنگام سابمیت مقالات ژنتیک، ازجمله قوانین اصلی بسیاری از مجلات علمی است.

لینک‌های مفید دیگر را نیز مطالعه کنید:
نحوه دانلود رایگان مقاله
نحوه دانلود رایگان کتاب
نحوه دانلود رایگان متن کامل پایان نامه داخلی و خارجی  
 نحوه ثبت مقاله
پیگیری وضعیت مقاله ارسالی به مجله