مقاله مدیریت

عنوان مقاله

عنوان و یا موضوع مقاله بسیار حائز اهمیت است. باید موضوع هم جامع باشد و همچنین نوآوری داشته باشد. عنوان مقاله بعد از چکیده، نقش اساسی در پذیرش یا رد یک مقاله دارد.

چکیده

اگر چکیده خوب نگارش شده باشد، از همان ابتدا نظر داوران و اساتید را نسبت به مقاله مدیریتی را انجام دادید، مثبت خواهد بود و با اهمیت‌ترین قسمت مقاله، چکیده محسوب می شود. معمولاً چکیده باید بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ کلمه باشد. همچنین روش مقاله‌های مدیریتی باید واضح بیان شده باشد و در آخر نتیجه‌گیری از تحلیل آماری انجام شده باشد و این تحلیل آماری انجام شده در رشته مدیریت با توجه به رشته انجام شود.

مقدمه

بصورت مختصر در مورد متغیر‌های اصلی باید توضیح داده شود.

روش کار

تجزیه و تحلیل آماری مدیریتی و نرم‌افزارهای بکار گرفته شده در این رشته مطرح می‌شود و مورد بحث قرار می‌گیرد.

رشته مدیریت گرایش‌های مختلفی دارد که عبارت‌اند از:

مدیریت بازرگانی، مدیریت دولتی، مدیریت اجرائی، مدیریت صنعتی، مدیریت پروژه،آموزش، مالی و…

مدیریت روشی برای به اهداف سازمانی، سازماندهی و هدایت و کنترل می باشد.

مدیریت بازرگانی

در این رشته خیلی تخصصی به بررسی چگونگی کنترل سود، سرمایه و هزینه می‌‌پردازد و هدف از رشته آشنایی دقیق با وظایف سازمان‌های بازرگانی، افزایش مهارت و توانایی دانشجویان در شناخت مسائل مبتنی بر مدیریت، تجزیه و تحلیل می‌باشد. در این رشته تئوری مدیریت و سازماندهی و تکنیک‌های مختلف تصمیم‌گیری دارد.

مدیریت دولتی

در این رشته نحوه‌ی بکارگیری و اجرای علوم اداری در سازمان‌ها است.

مدیریت صنعتی

هدف از این رشته تربیت افرادی است که بتوانند دیدگاهی مدیریتی در سازمان‌های صنعتی داشته باشد. این شاخه از مدیریت دارای سه بعد فنی و تکنیکی و مالی و رفتاری و اجتماعی می‌باشد.

مدیریت اجرایی

هدف از این رشته توسعه و آموزش مدیریت جهت اداره سازمان‌های اقتصادی، اجتماعی، تولیدی و خدماتی طراحی شده است. بطور کلی هدف اصلی مدیریت اجرایی، پرورش افرادی که بتواند با بخش تخصصی مثل بخش‌های تولیدی، بازاریابی فروش، اطلاعات و مالی ارتباط برقرار کند.در واقع یک نوع کارآفرینی با ایجاد فعالیت‌های جدید در حوزه درون سازمانی است.

مدیریت آموزش

کاربرد این رشته مربوط به محیط‌های آموزشی و زیرمجموعه مدیریت و علوم انسانی می‌باشد.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

برای مشاوره یا سفارش از فرم زیر استفاده کنید

برای ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی از فرم زیر استفاده نمایید:

همچنین می توانید برای درخواست ثبت سفارش و دریافت خدمات کمک آموزشی عدد 4 را به شماره 09020089129 پیامک کنید