لیست مجلات علمی پژوهشی شیمی

دانشجویان و پژوهشگرانی که در حوزه شیمی فعالیت کرده و تحقیقات و آزمایشات مختلف در این زمینه انجام می‌دهند، تلاش می‌کنند تا نتایج تحقیقات خود را در قالب مقاله و پایان نامه به اطلاع سایر  افراد برسانند. این افراد برای این‌که بتوانند از مزایای چاپ مقاله در رزومه کاری و تحصیلی خود بهره‌مند شوند، باید مقالات خود را در مجلات معتبر منتشر کنند. ازاین‌رو در این مطلب لیست مجلات علمی پژوهشی شیمی مورد تایید وزارت علوم و تحقیقات ارائه شده است.

لیست مجلات علمی پژوهشی رشته شیمی مورد تایید وزارت علوم

ردیف نام نشریه اعتبار
۱ شیمی و مهندسی شیمی ایران – جهاد دانشگاهی علمی – پژوهشی
۲ شیمی کاربردی – دانشگاه سمنان علمی – پژوهشی
۳ شیمی سبز و فناوریهای پایدار – پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران
با همکاری انجمن مهندسی شیمی ایران
علمی – ترویجی
۴ دنیای نانو – انجمن نانو فناوری ایران علمی – ترویجی
۵ پژوهشهای کاربردی در شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال علمی – پژوهشی
۶ آموزش الکتروشیمی – انجمن الکتروشیمی ایران علمی – ترویجی
۷ انجمن شیمی ایران – Physical Chemistry Research علمی – پژوهشی
۸ انجمن شیمی ایران -Organic Chemistry Research علمی – پژوهشی
۹ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس-journal of Nanostructure in Chemistry علمی – پژوهشی
۱۰ Journal of Nanostructures نانو ساختارها – دانشگاه کاشان –
با همکاری دانشگاههای دیگر
علمی – پژوهشی
۱۱ Journal of the Iranian Chemical Society (ICS) انجمن شیمی ایران علمی – پژوهشی
۱۲ Journal of Interface, Thin Film and Low Dimension Systems دانشگاه الزهرا (س) علمی – پژوهشی
۱۳ Journal of Applied Chemical Research دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج علمی – پژوهشی
۱۴ Iranian Journal of Mathematical Chemistry شیمی ریاضی – دانشگاه کاشان –
با همکاری دانشگاه های دیگر
علمی – پژوهشی
۱۵ Iranian Journal of Chemistry & Chemical Engineering شیمی و مهندسی شیمی –
جهاد دانشگاهی
علمی – پژوهشی
۱۶ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا –             Iranian Journal of Catalysis  علمی – پژوهشی
۱۷ International Journal of Nanoscience and Nanotechnology
بین المللی نانو علم و فناوری نانو – انجمن نانو فناوری ایران
علمی – پژوهشی
۱۸ انجمن شیمی ایران -Analytical and Bioanalytical Chemistry Research علمی – پژوهشی
۱۹ مرکز عالی الکتروشیمی دانشگاه تهران -Analytical and Bioanalytical Electrochemistry علمی – پژوهشی
۲۰ نانو مقیاس – انجمن نانو فناوری ایران علمی – پژوهشی

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
2 + 4 =