لیست مجلات علمی پژوهشی روانشناسی

روانشناسی مطالعه علمی رفتار و فرآیندهای ذهنی است. رفتار شامل تمام اقدامات و واکنش‌های بیرونی یا آشکار ما مانند بیان کلامی و حالت چهره است. منظور از فرآیندهای ذهنی فعالیت‌های درونی و پنهانی ذهن ما مانند تفکر، احساس و یادآوری خاطرات است. چنین مطالعه‌ای، مطالعه‌ی علمی است زیرا برای مطالعه و درک دقیق‌تر رفتارها و فرآیندهای ذهنی، روانشناسان از روش‌های علمی استفاده می‌کنند. پژوهشگران و روانشناسان نتایج مطالعات علمی خود را در قالب مقالات علمی پژوهشی در مجلات علمی پژوهشی چاپ می‌کنند. اگر پژوهشی که روانشناس انجام می‌دهد، خلاصه مقالات و تحقیقات سایر پژوهشگران باشد و هیچ تحقیق میدانی انجام ندهد در این صورت چنین مقاله‌ای، یک مقاله علمی ترویجی است و در مجلات علمی ترویجی روانشناسی چاپ می‌شود.

روش پژوهش در مجلات روانشناسی

روانشناسان از بسیاری از روش‌های علمی استفاده می‌کنند تا مسائل مختلف روان‌شناختی را از نظر علمی درک کنند. این روش‌های علمی، اشتباهات رایج در درک جنبه‌های مختلف رفتاری را کاهش می‌دهد. ارتباط این روش‌های علمی فراتر از تست و ارزیابی نظریه‌ها و فرضیه‌ها در روانشناسی است. اگرچه بسیاری از روش‌هایی که توسط روانشناسان مورد استفاده قرار می‌گیرند، هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. برخی از روش‌های مهم عبارتند از:

 • روش درون‌نگری
 • روش مشاهده
 • روش تجربی
 • مطالعه موردی
 • روش پرسشنامه
 • روش مصاحبه
 • روش‌های آماری

اهداف ژورنال‌های علمی پژوهشی روانشناسی

مجلات علمی پژوهشی روانشناسی ، مجلاتی هستند که پژوهش‌های تجربی و مقالات نظری را در زمینه‌های کاربردی و گرایش های مختلف روانشناسی منتشر می‌کنند، از جمله:

 • روانشناسی رفتاری
 • روانشناسی بالینی
 • روانشناسی شناختی
 • مشاوره روانشناسی
 • روانشناسی فرهنگی
 • روانشناسی اقتصادی
 • روانشناسی آموزشی
 • روانشناسی محیطی
 • اخلاق در روانشناسی
 • روانشناسی خانواده و روانشناسی زوجین
 • روانشناسی قانونی
 • روانشناسی بهداشتی
 • روانشناسی صنعتی و کارکنان
 • روانشناسی مدیریتی و رهبری
 • اندازه‌گیری / ارزیابی
 • تمرین حرفه‌ای
 • روانشناسی دین
 • روان‌درمانی
 • روانشناسی مدرسه
 • روانشناسی اجتماعی
 • روانشناسی ورزشی
 • روانشناسی صنعتی و سازمانی
 • روان‌شناسی سلامت
 •  روانشناسی فیزیولوژیک
 • روانشناسی بیوسایکولوژی

 لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی

برای دانلود لیست مجلات علمی پژوهشی و مجلات علمی ترویجی در رشته روانشناسی و دارای اعتبار در وزارت علوم اینجا کلیک کنید.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
9 + 27 =