روند عادی مقاله در فرآیند مجلات ISI

روند معمولی یک مقاله در فرآیند بررسی مجلات ISI به شرح زیر است:

مقاله ISI

این روند به زمان بررسی مقاله توسط داوران بستگی دارد و در مجلات منظم به طور معمول بین ۴ تا ۶ ماه طول می کشد.

موسسه شریف یار به واسطه داشتن تیم منظم و پیگیری مجدانه و ارتباط های با مجلات می تواند این زمان را به دو هفته تا دو ماه کاهش دهد و ضمن حمایت علمی از مقالات دریافت اکسپت را به صورت تضمینی انجام دهد. در ابتدای کار مشاوران تخصصی به صورت رایگان مقاله را بررسی می کنند و در صورت دارا بودن پتانسیل مقاله برای پذیرش در لیست مجلات ISI مورد تایید وزارت علوم اقدام به شروع فرآیند می کند. متقاضیان مصاحبه دکتری و افرادی که قصد دریافت نمره کامل مقاله مستخرج از پایان نامه خود، می توانند فرم انتهای صفحه را پر کنند تا پشتیبان تخصصی ضمن تماس با آنها روند پیگیری را توضیح دهند.

در نهایت روندی که موسسه شریف یار از نظر زمانی کوتاه می کند به شکل زیر است:

sharifyar.org

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.