روش تهیه مقاله isi

در تهیه مقاله علمی، باید ساختار مقاله نویسی رعایت شود. هر مقاله علمی شامل بخش‌های عنوان، چکیده، مقدمه، روش تحقیق (مواد و روش‌ها)، بحث و نتیجه گیری، نتایج و مراجع است. نکته بسیار مهم در نوشتن مقالات علمی این است که شما نباید هرگز از نظرات و یا استدلال‌های شخصی استفاده کنید. ارزش تحقیقات و مقالات علمی به این است که چقدر شما از اصول و روش‌های علمی استفاده کرده‌اید. با توجه به اهمیت بخش روش تحقیق در مقاله، در این مطلب نحوه‌ی نوشتن بخش مواد و روش‌ها در مقالات علمی و پژوهشی توضیح داده شده است.

نحوه ی نوشتن بخش مواد و روش‌ها (Methodology) در مقالات علمی

در مقاله نویسی انگلیسی بخش روش تحقیق را تحت عنوان (Methodology (materials and methods و در برخی مقالات فارسی مواد و روش‌ها نامگذاری می‌کنند. اطلاعات ارائه شده در بخش روش تحقیق مقاله، نشان‌دهنده اعتبار مطالعه شما است. بنابراین بهتر است تا جایی که می‌توانید آزمایش‌ها و تحقیقات صورت گرفته را به طور دقیق و واضح در این بخش توصیف کنید.

روش تحقیق در مقالات رشته‌های فنی و مهندسی

در مقالات مربوط به رشته مهندسی، فیزیک، شیمی و رشته های مشابه باید آزمایشات انجام شده، با جزئیات توضیح داده شود. به طوری که هر فردی با خواندن مقاله، بتواند آزمایش‌های شما را در آزمایشگاه تکرار کند. در چنین تحقیقاتی شما باید در مورد روش آزمایش و دلیل انتخاب این روش توضیح دهید. سپس در این بخش همه کارهای انجام شده برای انجام آزمایش و یافتن پاسخ سوال تحقیق را توصیف کنید. به طور کلی هنگامی که این بخش از مقاله را می‌نویسید، باید مواد مورد استفاده در مطالعه، نحوه آماده سازی مواد، روش نمونه‌گیری و پروتکل تحقیق را توضیح دهید. همچنین باید اندازه‌گیری‌ها، نحوه انجام محاسبات و این که چه نرم‌افزارهایی استفاده شده و تجزیه و تحلیل داده‌ها باید به دقت در این بخش تفسیر شود.

روش تحقیق در مقالات رشته‌های پزشکی، علوم اجتماعی، روانشناسی

در تحقیقات مربوط به رشته‌های پزشکی، علوم اجتماعی، روانشناسی، زبان و رشته‌هایی که در آن فرضیه‌های تحقیق با توزیع پرسشنامه بین افراد بررسی می‌گردد، باید در مورد اعتبار پرسشنامه، افرادی که در آزمایش شرکت کرده‌اند (سن، جنسیت و تحصیلات)، مکان توزیع پرسشنامه، نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون‌های آماری به کار گرفته شده و دقت نتایج به دست آمده توضیحاتی داده شود.

دیدگاه خود را ثبت کنید

ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Solve : *
24 + 15 =