استخراج مقاله از پایان نامه ارشد

مقاله نویسی، یکی از مهمترین کارهایی است که پژوهشگران برای کسب امتیازاتی برای موفقیت در مصاحبه دکترا، ارتقا شغلی و حتی یافتن شغل به سراغ آن می روند . برای این کار یا با جمع آوری اطلاعات و تحلیل داده ها اقدام به نوشتن مقاله می نمایند یا اقدام به استخراج مقاله از پایان نامه می نمایند. در این مقاله به چگونگی درآوردن مقاله از پایان نامه می پردازیم.

چگونگی درآوردن مقاله از پایان نامه

یکی از راه های مناسب برای نوشتن مقاله ، استخراج و درآوردن مقاله از پایان نامه می باشد که این کار نیازمند رعایت نکات و مراحل خاصی می باشد چرا که پایان نامه ها همچون یک کتاب دارای بخش ها و فصل هایی می باشند که برای درآوردن مقاله از پایان نامه ، باید مختصری از تمام مباحث و فصل ها نوشته شود . چگونگی درآوردن مقاله از پایان نامه به شرح زیر می باشند:

1 . نوشتن عنوانی مناسب برای مقاله:

اولین گام در استخراج و درآوردن مقاله از پایان نامه این است که عنوانی که برای مقاله خود انتخاب می کنیم می بایست به موضوع پایان نامه ای که مقاله را از آن استخراج کرده ایم ، نزدیک باشد ولی نباید موضوع آن عینا همان موضوع اصلی پایان نامه باشد.

2 . ذکر نام نویسنده یا نویسندگان مقاله:

نام نویسنده یا نویسندگان مقاله نیز باید بعد از عنوان مقاله ذکر شود.

3 . چکیده مباحث استخراج شده در هنگام در آوردن مقاله از پایان نامه:

بخش چکیده مقاله باید خلاصه ای از کار و پژوهشی که انجام داده ایم باشد یعنی داده هایی که به کار بردیم ، بازه ی زمانی که در نظر گرفتیم ، نوع و روشی که به کار برده ایم و بسیاری موارد مربوط به آن را کاملا مختصر ذکر نماییم.

4 . نوشتن مقدمه:

مقدمه مقاله را باید طوری بنویسیم که مختصری از مقدمه پایان نامه باشد چرا که در هنگام استخراج و درآوردن مقاله از پایان نامه باید تمام جوانب پایان نامه را در نظر بگیریم.

5. ذکر کلمات کلیدی اصلی:

کلمات کلیدی اصلی مقاله در هنگام درآوردن مقاله از پایان نامه ، شامل کلماتی است که در شمار و حیطه موضوع مورد نظر ما می باشد .مثلا اگه موضوع مقاله ما بررسی وضعیت فقر دراستان تهران است ، کلمات کلیدی ما شامل فقر ، استان تهران می باشد.

6 . ذکر روش استفاده در پژوهش:

هنگام استخراج و در آوردن مقاله از پایان نامه می بایست روشی که به کار بردیم و به کمک آن نتایج داده های به کار برده شده را استخراج نموده ایم ، ذکر کنیم . روش ها معمولا شامل پرسشنامه ای ، ریاضی ، آماری ، سنجی، حسابداری و … می باشند.

7 . استخراج نتایج پژوهش:

یکی دیگر از کارهایی که هنگام استخراج و در آوردن مقاله از پایان نامه بایستی انجام بگیرد ، این است که نتایج حاصل از پژوهشی که انجام داده ایم و با روش های مورد نظر در پژوهش تحلیل و استخراج نموده ایم ، ذکر شود.

8 . ذکر منابع استفاده شده در پژوهش:

منظور از منابع استفاده شده در پژوهش ، منابعی هستند که ما در نوشتن پایان نامه و مقاله خود از آن ها استفاده نموده ایم که این منابع باید در پایان مقاله نیز ذکر شود.

9 . ذکر تقدیر و تشکر:

این بخش در مقاله زیاد مهم نمی باشد اما زمانی که قصد استخراج و درآوردن مقاله از پایان نامه را دارید ، بهتر است این بخش را نیز در مقاله خود ذکر نمایید.